Hoppa till innehållet
Tekniken som ska stoppa arsenikförorening i naturen
30 januari 2019

Tekniken som ska stoppa arsenikförorening i naturen

Green North består inte enbart av akademi och professorer– utan också problemägare och entreprenörer. Företaget Geogen produktion är samarbetspartner och entreprenör i projektet Hållbar hantering av arsenikförorenade material

 – Vi deltar med produktionskunnande, material och anser oss ha en färdig marknad för en produkt när den är validerad, säger Erik Lundin, delägare i Geogen produktion.

Geogen produktion har sin bas i Arjeplog och arbetar med sin produkt Float absorb. Det är ett oljeabsorbationsmedel, som på senare tid även använts som jonbytare i vissa applikationer vid sanering. Produkten kommer i form av ett löst material eller i storsäck, medan andra företag tillverkar kringutrustning i form av exempelvis filter. 

– I dag används det främst till filter i vatten som förorenats av petroleum. Det används också för att få upp oljerester i form av spill, eller för att få upp metaller när man till exempel tvättar båtbottnar vid reparationer på mindre varv, säger Lundin.

Delprojektet Hållbar hantering av arsenikförorenade material är treårigt och leds av Jurate Kumpiene, som är professor vid Luleå tekniska universitet. Syftet är att ta fram lämpliga lösningar på ett problem med markförorening vid ett område med pågående intensiv industriaktivitet.

– Vår målsättning är att delprojektet ska utmynna i någon form av produkt. Det är såklart inte tvärlöst, den ska valideras och överlämnas med någon form av kvalitetsstämpel, förklarar Lundin.

– Det var också ett krav från vår sida, vi vill inte gå ut med en produkt där egenskaperna inte är underbyggda av forskning, fortsätter han.

Produkten som projektet förhoppningsvis utmynnar i ska lösa två problem: stabilisering av arsenik i jordar, vilket innebär att man låser fast föroreningen under en lång tid i jord, samt rening av arsenikhaltigt vatten.

Hur ska det då gå till? Jo, arsenik är naturligt förekommande i naturen, bör ligga kvar där den är. Vid viss industriell aktivitet finns en risk att det kommer fram i ett markvatten eller en täkt – vilket blir ett problem. 

– Efter att man gjort en schaktsanering är det ofta så att man ökar det naturliga utsläppet i grundvattnet under kanske tre års tid. Kan man förhindra det genom att exempelvis sätta en barriär med detta material, eller pumpa upp vattnet och köra det genom ett filter som är lätt att byta?

Just nu befinner sig projektet mellan produktutveckling och marknadsföring. Erik Lundin är nöjd med samarbetet. Geogen produktions produkt Float absorb är utvecklad vid Luleå tekniska universitet och företaget har samarbetat med LTU även innan delprojektet i Green North.

– Jurate som person är otroligt framåtsträvande och det gör att det blir en dynamik i luften som borde tilltala de som tittar på den här formen av problematik. Det är roligt att kunna föreslå för andra företag med problem inom liknande kunskapsområden att söka sig till LTU för att få svar, avslutar Lundin.


Fler artiklar

Nils Skoglund får pris av vetenskaplig akademi

17 april 2019
Umeåforskaren Nils Skoglund prisas av Skytteanska samfundet. Skoglund är, utöver sin tjänst som forskare på Umeå Universitet, även delprojektledare...

Lösning för att hantera slamproblemet kan snart vara verklighet i Sverige.

1 april 2019
Under mars månad samlades 35 stycken forskare och företrädare från näringsliv och samhälle i Umeå för att diskutera hur man kan använda...

Dag två av HTC-konferens i Umeå

15 mars 2019
Stort tack till alla som deltog under HTC-konferensen 13-14 mars! Torsdagen blev en fantastisk dag, med många samtal och nya tankar som väcktes....


Samverkansparter

Finansiärer

 • Bodens Energi
 • SCA Obbola
 • Ragn-sells
 • Dåva DAC
 • D-Tox
 • Piteå Såg och Hyvleri
 • Geogen AB
 • Spinchem
 • Piteå Science Park
 • Luleå MiljöResurs AB
 • Envix
 • Robertsfors kommun
 • Nordmaling kommun
 • Bodens kommun
By Formsmedjan. Powered by Yago
Var med
och
förändra