Hoppa till innehållet
13 mars 2019

Dag ett av HTC-konferens i Umeå

Nu rundar vi av första dagen av vår HTC-konferens, som sträcker sig mellan 13-14 mars. Under onsdagen var det akademiskt fokus.

HTC står för hydrotermisk karbonisering och är en metod med stor potential för omvandling av slam och andra våta och svårhanterliga material till värdefulla produkter, såsom biokol.

Dagen öppnades med att Erik Rosenbaum, projektkoordinator Green North, och Lale Andreas, biträdande professor vid Luleå Tekniska Universitet, hälsade alla välkomna. Mats Tysklind, från Umeå Universitet, introducerade Green North för deltagarna.

Kenneth Latham på Umeå Universitet (UmU) gav en kort introduktion till HTC, en metod han själv arbetat med sedan 2010. Han förklarade att det som innehåller kol kan man i teorin tillämpa hydrotermisk karbonisering på. Latham tog bland annat upp några av metodens fördelar och nackdelar, samt hur den kan användas.

Carlos Martín, vid UmU, talade om hydrothermal pretreatment of ligno­cellulosic materials for enzymatic hydrolysis of cellulose, kopplat till framtagande av biobränsle. Problemet är att mängden sockerrör och majs är inte nog för att producera etanol utan att det påverkar livsmedelsindustrin, förklarade Martín. Hydrotermisk förbehandling kan i detta fall bidra till att öka livsmedelsproduktionsnivåer.

Därefter tog Sylvia Larsson, forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet, vid med Hydrothermal treatment of forest industrial waste-water residues och berättade om fyra olika projekt och samarbeten kopplade till HTC, som universitetet medverkat i.

Ivan Kozyatnyk, forskare vid UmU, föreläste om Hållbar hydrotermisk konvertering av humussyror till värdefulla produkter (Sustainable hydrothermal con­ver­sion of humic acids into added-value products).

Kentaro Umeki, vid LTU, stod för programpunkten HTC/HTL as pre-treatment for energy application. HTL står för hydrotermisk förvätskning, och Umeki talade om dessa två i relation till hur de bland annat kan användas mot stålindustrin.

Det var Kenneth Latham som avrundade dagen med Hydrothermal synthesis of carbonaceous products from wet biomass.

Under dagen pågick diskussioner, frågor ställdes och dagen avrundades i enighet kring nyttan av detta samlande event. Önskan om fortsättning kring att stärka nätverk och bygga gemenskap och kunskapsbryggor mellan akademi och näringsliv uttrycktes av flera deltagare vilket känns mycket positivt. 

Nu ser vi fram emot dag två, då det är tillämpning av denna metod som står i fokus!

Presentationer från dagen adderas löpande nedan:

HTC-workshop_190313_Stina-Jansson-Erik-Rosenbaum

Kenneth-Latham_Intro-Presentation_-UmU

Sylvia-Larsson-SLU-HTC-conference-Umea-20190313

Carlos-Martin-UmU--HTC-Workshop-2019

Ivan-Kozyatnyk_UmU_HA-HTC_HTC-Umea_190308

HTCconference_LTU_Kentaro_Umeki

 


Fler artiklar

Diskutera framtidens miljötekniska samarbeten

16 september 2020
Hur ska norra Sverige konkurrera i den miljötekniska utvecklingen – och skapa samarbetsformer där samhälle, akademi och näringsliv har så god nytta...

Projektledaren har ordet: Green North önskar trevlig sommar, summerar och planerar framåt

26 juni 2020
Green North har under de senaste åren getts möjlighet att utveckla nya samarbetsmodeller för demonstration och utveckling av ny mijöteknik i...

Avrapportering: T3 Modellen

26 maj 2020
Företag har ett behov av kunskapsbaserad utveckling, medan miljöforskning ska ha relevans för regionen. För att underlätta samverkan mellan...


Samverkansparter

Finansiärer

 • Bodens Energi
 • SCA Obbola
 • Ragn-sells
 • Dåva DAC
 • D-Tox
 • Piteå Såg och Hyvleri
 • Geogen AB
 • Spinchem
 • Piteå Science Park
 • Luleå MiljöResurs AB
 • Envix
 • Robertsfors kommun
 • Nordmaling kommun
 • Bodens kommun
By Formsmedjan. Powered by Yago
Var med
och
förändra