Hoppa till innehållet
Framtidens smarta industrier ska diskuteras i Boden
24 maj 2019

Framtidens smarta industrier ska diskuteras i Boden

Hur kan industrier dra nytta av varandras resurser – och hur ska den enes avfall bli den andres råvara? Den frågan ställs på Boden Business Park den 11 juni under en workshop anordnad av Boden Business Park och RE:Source, i syfte att hitta nya lösningar och öka konkurrenskraften i regionen.

Temat för dagen är energiåtervinning och industriell symbios. RE:Source är ett strategiskt innovationsprogram som Boden Business Park bjudit upp till Boden. Ett tidigare RE:Source-projekt har handlat om att samverka för bättre resurseffektivitet på industriområden, något som Thomas Fägerman, affärsutvecklare på Boden Business Park, ser som en stor möjlighet för Boden:

– Skapar man smarta industriområden, där till exempel spillvärme från datacenter kan bli en råvara i någon annans produktion, så kan företagen ta nytta av varandras resurser. Det blir en bättre och billigare, samt miljöanpassad, produktion. Det som är avfall för en kan bli nytta för någon annan, förklarar Fägerman.

Från Green North kommer Anders Lagerkvist, professor på LTU, att närvara. Han ser Green North som ett bra verktyg för regionens små och medelstora företag som vi utveckla affärer inom miljöteknik, en ingång till många kompetenser och former av samverkan mellan akademi och näringsliv.

– Jag vill presentera hur vi jobbar och nätverken vi bygger. Green North är en genväg till många olika sorters kompetenser, något jag tror många skulle ta nytta av om de kände till det. Jag hoppas att flera hör av sig, så att vi kan hjälpa dem att hitta det stöd de behöver inom LTU och Umeå Universitet, säger Lagerkvist.

Under dagen kommer bland annat Jenny Sahlin att föreläsa under rubriken ”Energiåtervinning i en cirkulär ekonomi”. Efter föreläsningarna tar en workshop vid. Fägerman hoppas att det kommer att delta företag som vill utveckla teknik och att de tar med sig case från miljön de verkar i, som man sedan kan samtala om och arbeta med. Under dagen kommer RE:Source även att berätta om sitt arbete och om sin utlysning av utvecklingspengar.

– Dagen blir ett inspel utifrån, och vi kan se och tala om det finns motsvarande förutsättningar i Norrbotten, säger Fägerman.

Vilka vill ni ska anmäla sig?
– Energibranschen, entreprenörer som vill in och verka, kommuner, samhällsplanerare, universitet och de som jobbar med utvecklingsprojekt med marknaden. Det är ganska tillämpat.

Vad hoppas ni få ut av dagen?
– Vi vill se möjligheter att bli mer resurseffektiva och tjäna pengar på det, och kunna öka konkurrenskraften för de som är verksamma i regionen, avslutar Fägerman.

Anmäl dig till workshopen här
Läs mer om Green Norths modell

 


Fler artiklar

Uppdatering: Adsorbenter från biobaserat avfall för behandling av förorenat vatten

24 juni 2019
Hur har det gått för delprojekten i Green North? Framöver kommer vi att publicera svar från delprojektledarna om var deras projekt befinner sig...

Uppdatering: Hållbar hantering av arsenikförorenade material

23 maj 2019
Hur har det gått för delprojekten i Green North? Framöver kommer vi att publicera svar från delprojektledarna om var deras projekt befinner sig...

Green North på möte hos NASA

13 maj 2019
Under slutet på mars till början på april var Green Norths Stina Jansson och Erik Rosenbaum på resa i USA för möten och studiebesök – bland annat...


Samverkansparter

Finansiärer

 • Bodens Energi
 • SCA Obbola
 • Ragn-sells
 • Dåva DAC
 • D-Tox
 • Piteå Såg och Hyvleri
 • Geogen AB
 • Spinchem
 • Piteå Science Park
 • Luleå MiljöResurs AB
 • Envix
 • Robertsfors kommun
 • Nordmaling kommun
 • Bodens kommun
By Formsmedjan. Powered by Yago
Var med
och
förändra