Hoppa till innehållet
Fem studerande slaggjägare
31 oktober 2017

Fem studerande slaggjägare

Vi är en projektgrupp som läser sista året på civilingenjörsprogrammet i energiteknik vid Umeå universitet. Kursen ”Energitekniskt fördjupningsprojekt”, syftar till att få prova på ett större projektarbete. Vår har, tack vare Green North, fått vara en del av ett riktigt forskningsprojekt i industrin hos SCA Obbola och där prova våra teoretiska kunskaper i praktiken.

Att kliva in till pannan och uppleva alla intryck som verkligheten förmedlar, allt det som inte finns med när vi tittar på en schematisk bild över anläggningen på ett papper. Ljud, lukter och värmestrålningen från pannans olika delar, som faktiskt inte alls är lika lättöverskådliga som på papperet när de är täckta i isolering, ger ett samlat intryck som universitetet under våra fyra första år inte kunnat förmedla. Arbetsmetodiken skiljer sig vidare från hur vi jobbat under våra studier.
 
Att gå från väl definierade uppgifter och frågeställningar till att börja med att analysera nuläget och sedan fråga: Vad kan vi göra med det här? Det har utvecklat vår förmåga att ställa upp och formulera frågeställningar. Ytterligare en skillnad mellan universitetet och industrin är den information och data vi har att jobba med. Under arbetets gång har vi vid flera tillfällen bemött en situation som innebär en kostnad, så som bränsleanalys eller pelletering.

Under en vanlig kurs så är allt sådant redan avklarat och ingenting som studenterna märker av, nu har vi istället fått ställa oss frågan vem som betalar för det vi vill och behöver göra. Vi har ett mycket bra samarbete med Kristina Jonsson och SCA Obbola som varit tillmötesgående och hjälpsamma med att ställa resurser till vårt förfogande.

Under arbetets gång har vi reflekterat över den kunskapsbank vi besatt vid arbetets start, det vi byggt upp under utbildningens första år. I detta projekt har vi haft stor glädje av den grundläggande kemin, kursen i förbränning, förgasning och pyrolys samt kursen om kraft- och fjärrvärmesystem. Diverse kurser med projektarbete och problemlösning har också bidragit till en stabil grund med kunskap att utgå ifrån.

Nästa insikt vi fått under detta arbete är hur lite vi fortfarande kan; ställa upp verklighetstrogna modeller i FactSage, välja mätpunkter ute i industrin och slutligen förstå våra resultat har krävt erfarenhet bortom vad vi själva besitter.

Därför har det varit ovärderligt för resultatet av vårat arbete att ha tillgång till Nils Skoglund, projektledare för A4:2:1, en handledare som är involverad i projektet och som vi kunnat bolla idéer och resultat med samt kunnat ställa mängder med frågor till.

Linnea Häreskog, Joel Berglund, Anton Lindström, Karin Sandström och Helena Löfgren
.


Fler artiklar

T3-modellen öppnade för samverkan

31 oktober 2017
Genom T3-modellen har ett samverkansprojekt mellan SCA Obbola AB och studenter vid Umeå universitet kunnat genomföras. – T3 har gett studenterna...


Samverkansparter

Finansiärer

 • Bodens Energi
 • SCA Obbola
 • Ragn-sells
 • Dåva DAC
 • D-Tox
 • Piteå Såg och Hyvleri
 • Geogen AB
 • Spinchem
 • Piteå Science Park
 • Luleå MiljöResurs AB
 • Envix
 • Robertsfors kommun
 • Nordmaling kommun
 • Bodens kommun
By Formsmedjan. Powered by Yago
Var med
och
förändra