Hoppa till innehållet
Höstmöte för framtiden
23 november 2017

Höstmöte för framtiden

Green North har ett år på nacken. Nu spänner EU-projektet bågen mot konkretiserande av det unika samverkansarbetet mellan den akademiska världen, näringslivet, myndigheter och företag i Norrbotten och Västerbotten. 

Under Green Norths Höstmöte vid Boden Business Park i Sävast samlades ett 30-tal intressenter, delprojektledare, studenter, myndighetsrepresentanter och företagare för att fortsätta diskussionerna om och kring framtidens miljöteknikutveckling. På plats fanns representanter från lärosätena i Luleå och Umeå, tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen i Norrbotten, Miljöteknikcentrum, MTC, i Umeå, kommunikationsbyrån Formsmedjan, affärsutvecklarna LTU Business, North Sweden Cleantech, NSC och Dåva Dac i Umeå, Swerea, Geogen, Ragn-Sells, Multcon, Nordicgas samt Robertsfors och Bodens kommun.

Det händer väldigt mycket inom miljöteknikområdet både nationellt och globalt och under mötet togs det, bland annat upp, de möjligheter och hinder som alla skiftande materialflöden innebär. Hur avfallsanläggningen och hanteringen av lågförorenade avfallsmassor kan, och ska vara, central i framtidens cirkulära ekonomi.

Bodens kommunchef Mats Berg berättade om Bodens nya miljöcentrum på Brännkläppen där en samverkan med Luleå kommun angående en framtida hantering av biogas är ett exempel på en framtida väsentlig utveckling.    

I en projektverkstad samlades alla kreativa krafter för kreativa samtal och utbytande av idéer vilket gav en rad olika projektembryon där ett antal kan ha potential att kunna utvecklas till skarpa projekt. En av idéerna som jobbades fram var en utvecklad behandling av förorenade jordmassor vid sågverk och liknande anläggningar. Det finns hundratals dokumenterade miljöer och platser över landet där stora resurser krävs för att rena jordlagren. Här diskuterades en möjlig modell utifrån samverkan utifrån metodstudier, forskning, anläggningsutveckling och tillverkning i samverkan med den verksamhet som i dag bedrivs av miljöentreprenörer.

Andra exempel är rening av järnsand där Rönnskärsverken i Skellefteå är ett behovsområde samt arbetet med PFOS-föroreningar på, bland annat, flygplatser och brandövningsområden där Dåva Dac närmar sig ett levande projekt tillsammans med LTU. PFOS är ett kroniskt giftigt resistent ämne som inte bryts ner i naturen utan ansamlas där. Det finns i, bland annat, vattenavstötande impregnering för kläder och skor, teflon och i brandsläckarskum.

– Det har varit intressanta och lärorika dagar. Vi får en breddad bas, ett större närverk och möjligheter att verkligen känna vilken potential som finns i samverkan, konstaterade Gunnar Nyberg, Ragn-Sells, en av deltagarna.

Läs mer och se presentationerna från höstmötet genom att klicka på länkarna nedan:

 Erik-Rosenbaum---Hogtryck-Green-North.pdf

Jenny-Akermark---North-Sweden-Cleantech-Presentation.pdf

Johan-Eriksson--Presentation-RESOURCE.pdf

Jurate-Kumpiene---T3-modellen-Seniora-natverk.pdf

Mats-Tysklind--Intro-GREEN-NORTH-hostmote.pdf

Mats-Tysklind-Finansiering-av-innovationer-GREEN-NORTH.pdf

Roger-K-Larsson--Avfall-i-Norrbotten-Green-North.pdf

 


Fler artiklar

Diskutera framtidens miljötekniska samarbeten

16 september 2020
Hur ska norra Sverige konkurrera i den miljötekniska utvecklingen – och skapa samarbetsformer där samhälle, akademi och näringsliv har så god nytta...

Projektledaren har ordet: Green North önskar trevlig sommar, summerar och planerar framåt

26 juni 2020
Green North har under de senaste åren getts möjlighet att utveckla nya samarbetsmodeller för demonstration och utveckling av ny mijöteknik i...

Avrapportering: T3 Modellen

26 maj 2020
Företag har ett behov av kunskapsbaserad utveckling, medan miljöforskning ska ha relevans för regionen. För att underlätta samverkan mellan...


Samverkansparter

Finansiärer

 • Bodens Energi
 • SCA Obbola
 • Ragn-sells
 • Dåva DAC
 • D-Tox
 • Piteå Såg och Hyvleri
 • Geogen AB
 • Spinchem
 • Piteå Science Park
 • Luleå MiljöResurs AB
 • Envix
 • Robertsfors kommun
 • Nordmaling kommun
 • Bodens kommun
By Formsmedjan. Powered by Yago
Var med
och
förändra