Hoppa till innehållet
5 mars 2020

Green North knutna Umeåforskaren Venkata Krishna Kumar Upadhyayula på IVAs 100-lista: tema hållbarhet.

Listan uppmärksammar aktuella forskningsprojekt med potential att skapa nytta inom överskådlig tid, exempelvis genom industriell kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. 

IVAs andra 100-lista lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten inom området hållbarhet. Genom att bygga broar mellan forskningsvärlden och näringslivet ger vi forskning med potential att förändra världen större möjlighet att omsättas till faktisk nytta. 

Umeåforskaren och kemisten Venkata Krishna Kumar Upadhyayula, som är knuten till forskningsmiljöerna Grön Teknik och miljöekonomi, Bio4Energy och Green North.

– Jag är väldigt glad över att IVA erkänner min forskning och placerar vårt projekt i topp 100-listan. Detta kommer att hjälpa oss att utöka våra forskningsinsatser kring vår innovationsplattform och att arbeta nära lokal industri och kommun. Jag har alltid varit fascinerad av en filosofisk fråga relaterad till min forskning: Vilken roll måste vetenskapen spela för att skapa hållbara värden för industrier och samhälle?, säger Venkata Krishna Kumar Upadhyayula, forskarassistent på Kemiska institutionen vid Umeå universitet. 

Läs mer på Umeå Universitets hemsida: 
https://www.umu.se/nyheter/tva-umeaforskare-pa-ivas-100-lista-2020-_8945973/

Läs mer  på IVAs hemsida:
https://www.iva.se/projekt/research2business/ivas-100-lista-2020/


Fler artiklar

EU SME - Finansiering och rådgivning för små och medelstora företag

5 mars 2020
EU SME Support hjälper innovativa, små och medelstora företag (SME) med internationella ambitioner att söka EU-finansiering.Kostnadsfri...

Green North partnern Ragn-Sells storsatsar på behandling av flygaska

26 februari 2020
Ragn-Sells investerar 600 miljoner kronor i en ny anläggning för att behandla flygaska. Genom behandlingen kan man utvinna kaliumklorid,...

Slamutredning har lämnat sitt betänkande till regeringen

17 januari 2020
Utredningen om en giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam har lämnat sitt betänkande Hållbar slamhantering till regeringen. Läs...


Samverkansparter

Finansiärer

 • Bodens Energi
 • SCA Obbola
 • Ragn-sells
 • Dåva DAC
 • D-Tox
 • Piteå Såg och Hyvleri
 • Geogen AB
 • Spinchem
 • Piteå Science Park
 • Luleå MiljöResurs AB
 • Envix
 • Robertsfors kommun
 • Nordmaling kommun
 • Bodens kommun
By Formsmedjan. Powered by Yago
Var med
och
förändra