Hoppa till innehållet
Återblick till Green Norths konferens; Vad skall hända med avloppsslammet i framtiden?
19 mars 2020

Återblick till Green Norths konferens; Vad skall hända med avloppsslammet i framtiden?

Den 13 mars arrangerade Green North tillsammans med Waste Refinery workshopen: Vad skall hända med avloppsslammet i framtiden.

På workshopen ”Vad skall hända med avloppsslammet i framtiden” diskuterades frågan utifrån korta inlägg från personer med olika perspektiv och kunskaper kring frågor om slam, resursutnyttjande, teknik och miljöeffekter.

Aspekter som berördes under mötet var bland annat
- Vilka är de svåraste problemen med dagens slamhantering och vad bör prioriteras?
- Hur kan en resursbesparande slamhantering se ut och vad begränsar resursnyttjandet?
- Vilka nya metoder och systemlösningar kan se dagens ljus?
- Behov av samverkan mellan branschaktörer? Vilken roll kan Green North spela i framtiden?

 Nedan kommer löpande de presentationer i presentations och videoform som hölls under dagen att publiceras.

Anders Lagerkvist - Welcome address and Green North

 

Nils Skoglund- Effektivt resursutnyttjande av massa och pappersindustrins
restslam och fosforåtervinning och reduktion av
askrelaterade problem genom samförbränning

Linus Ekman Burgman - The Problem(s)

Per-Göran Andersson - Evaluation of Sludge Application on Agricultural Land in a long-term field study

Folke K Larsson - Swedish inquiry on Circular and non-toxic reuse of Phospoorus from sewege sludge

Nils Skoglund - Future sludge management – a thermal perspective

Ludovico Spinosa - A new Perception of Sludge Management: Role of Regulation and Standardization 

Ludovico Spinosa - Description of slides

Hariklia Gavala - What will we use the sewege sludge in the future

Grietje Zeeman - Source separation based sanitation (New Sanitation) for recovery of safe resources/sludge


Fler artiklar

Diskutera framtidens miljötekniska samarbeten

16 september 2020
Hur ska norra Sverige konkurrera i den miljötekniska utvecklingen – och skapa samarbetsformer där samhälle, akademi och näringsliv har så god nytta...

Projektledaren har ordet: Green North önskar trevlig sommar, summerar och planerar framåt

26 juni 2020
Green North har under de senaste åren getts möjlighet att utveckla nya samarbetsmodeller för demonstration och utveckling av ny mijöteknik i...

Avrapportering: T3 Modellen

26 maj 2020
Företag har ett behov av kunskapsbaserad utveckling, medan miljöforskning ska ha relevans för regionen. För att underlätta samverkan mellan...


Samverkansparter

Finansiärer

 • Bodens Energi
 • SCA Obbola
 • Ragn-sells
 • Dåva DAC
 • D-Tox
 • Piteå Såg och Hyvleri
 • Geogen AB
 • Spinchem
 • Piteå Science Park
 • Luleå MiljöResurs AB
 • Envix
 • Robertsfors kommun
 • Nordmaling kommun
 • Bodens kommun
By Formsmedjan. Powered by Yago
Var med
och
förändra