Hoppa till innehållet
Avrapportering: Effektivt resursutnyttjande av massa- och pappersindustrins restslam
20 maj 2020

Avrapportering: Effektivt resursutnyttjande av massa- och pappersindustrins restslam

GREEN NORTH

Delprojekt: A4.2.1. Effektivt resursutnyttjande av massa- och pappersindustrins restslam genom förbättrad samförbränning – effektivare och miljövänligare förbränning genom reduktion av askrelaterade problem och fosforåtervinning
Delprojektledare: Nils Skoglund, Thermochemical Energy Laboratory, Umeå universitet; nils.skoglund@umu.se
Industripartners: SCA Packaging Obbola AB; SCA Munksund

Problem
Kan restslam inom massa- och pappersindustrin användas internt för energiåtervinning kombinerat med utvinning av näringsämnen såsom fosfor? Nuvarande hantering med deponitäckning är inte långsiktigt hållbar och nya strategier krävs för att industrin ska kunna bidra ytterligare till ett hållbart och cirkulärt samhälle. 

Syfte
Utnyttja samförbränning för ett ökat nyttjande av energiinnehållet i restströmmar i massa- och pappersbruk samt utreda förutsättningarna för fosforåtervinning ur producerade askor.

Resultat, lärdomar och framtidsplaner 

 • Det är möjligt att utnyttja energiinnehållet i slam med befintlig infrastruktur, men viss anpassning kan krävas för exempelvis rökgasrening för att hålla sig inom gränsvärden.
 • Möjligheten att genomföra fosforåtervinning är direkt avhängigt hur bioslammet produceras. I de testade materialen tillfördes bioslammet stora mängder kalcium från återvinning av returfiber vilket försvårar återvinning efter termisk omvandling, både genom utspädning och hur fosfor binds kemiskt i askorna. Det kan se annorlunda ut på andra massa- och pappersbruk vilket behöver undersökas närmare.
 • Projektet genomfördes i en öppen och konstruktiv anda med industripartners; forskare har fått ett väldigt bra stöd i sitt praktiska arbete och industripartners har visat stort intresse under projektets genomförande och har implementerat delar resultaten redan idag

Ta del av en utfylligare slutrapport för detta delprojekt och även andra test- och demonstrationsprojekt inom ramen för Green North genom att klicka här


Fler artiklar

Avrapportering: T3 Modellen

26 maj 2020
Företag har ett behov av kunskapsbaserad utveckling, medan miljöforskning ska ha relevans för regionen. För att underlätta samverkan mellan...

Avrapportering: Användning av grönlutsslam och aska i barriärkonstruktion

25 maj 2020
GREEN NORTH Delprojekt: A4.3.3. Utvärdering av sluttäckning med restprodukter från papperstillverkningDelprojektledare: Lale Andreas,...

Avrapportering: Förbättrad behandlingsmetod för slaggrus

22 maj 2020
GREEN NORTH Delprojekt: A4.3.2. Förbättrad behandlingsmetod för slaggrusDelprojektledare: Lale Andreas, Avfallsteknik, Luleå tekniska universitet,...


Samverkansparter

Finansiärer

 • Bodens Energi
 • SCA Obbola
 • Ragn-sells
 • Dåva DAC
 • D-Tox
 • Piteå Såg och Hyvleri
 • Geogen AB
 • Spinchem
 • Piteå Science Park
 • Luleå MiljöResurs AB
 • Envix
 • Robertsfors kommun
 • Nordmaling kommun
 • Bodens kommun
By Formsmedjan. Powered by Yago
Var med
och
förändra