Hoppa till innehållet
Avrapportering: T3 Modellen
26 maj 2020

Avrapportering: T3 Modellen

Företag har ett behov av kunskapsbaserad utveckling, medan miljöforskning ska ha relevans för regionen. För att underlätta samverkan mellan akademin och företag har utvecklar Green North tre samverkansformer genom den så kallade T3-modellen:

Första T: mellan studenter och företag;
Green North har fungerat som en plattform för matchning mellan företagens behov och studenternas möjligheter genom sin utbildning att bidra till kunskapsskapandet.

Andra T: mellan forskarstuderande (doktorander) och företag;
Även här fungerar Green North som en kontakyta mellan forskarstuderande, deras handledare och företag.

Tredje T: mellan seniora forskare och företag
Green North har bland annat fungerat som koordinator av intradisciplinära temagrupper genom effektiva nätverk.

Exempel på aktiviteter kopplat till T3 modellen och projekt inom ramen för modellen går det att läsa mer om via nedan länk följ nedan länk. 

 

Ta del av en utfylligare slutrapport för denna samverkansmodell och även andra test- och demonstrationsprojekt inom ramen för Green North genom att klicka här


Fler artiklar

Diskutera framtidens miljötekniska samarbeten

16 september 2020
Hur ska norra Sverige konkurrera i den miljötekniska utvecklingen – och skapa samarbetsformer där samhälle, akademi och näringsliv har så god nytta...

Projektledaren har ordet: Green North önskar trevlig sommar, summerar och planerar framåt

26 juni 2020
Green North har under de senaste åren getts möjlighet att utveckla nya samarbetsmodeller för demonstration och utveckling av ny mijöteknik i...

Avrapportering: Användning av grönlutsslam och aska i barriärkonstruktion

25 maj 2020
GREEN NORTH Delprojekt: A4.3.3. Utvärdering av sluttäckning med restprodukter från papperstillverkningDelprojektledare: Lale Andreas,...


Samverkansparter

Finansiärer

 • Bodens Energi
 • SCA Obbola
 • Ragn-sells
 • Dåva DAC
 • D-Tox
 • Piteå Såg och Hyvleri
 • Geogen AB
 • Spinchem
 • Piteå Science Park
 • Luleå MiljöResurs AB
 • Envix
 • Robertsfors kommun
 • Nordmaling kommun
 • Bodens kommun
By Formsmedjan. Powered by Yago
Var med
och
förändra