Hoppa till innehållet
26 maj 2020

Återvinningsappen Tiptapp får rätt mot Stockholms stad

Under 2018 blev Tiptapp förbjuden av Stockholms stad då kommunen ansåg att enskilda som hjälper varandra med att forsla material till återvinningscentraler stred mot renhållningslagstiftningen. 
Mer information från tidigare inlägg finner du här

2020-05-26 gav mark- och miljödomstolen Tiptapp rätt och upphävde kommunens förbud. 
Läs mer hos Centrum för Rättvisa om ärendet och hitta domen här


Fler artiklar

Flygaska som cementersättning?

20 maj 2020
 Pär Larshans, Hållbarhetschef på Ragn-Sells som driver Ash2Salt projektet svarar i tidningen Process Nordic på en läsarfråga. "Kan inte flygaskan...

Ny pilotanläggning ska utvinna kväve ur avloppsvatten

19 maj 2020
IVL tillsammans med företaget Ekobalans testar nu ny teknik för att utvinna kväve från avloppsvatten. Pilotanläggningen har byggs upp på Hammarby...

BioInnovation - Risktagande och visionär utlysning

14 maj 2020
En ny ansökningsomgång av BioInnovations utlysning för Hypotesprövning - steg 1 är nu öppnad. Här kan projekt ansöka om 500 000 kr för att under...


Samverkansparter

Finansiärer

 • Bodens Energi
 • SCA Obbola
 • Ragn-sells
 • Dåva DAC
 • D-Tox
 • Piteå Såg och Hyvleri
 • Geogen AB
 • Spinchem
 • Piteå Science Park
 • Luleå MiljöResurs AB
 • Envix
 • Robertsfors kommun
 • Nordmaling kommun
 • Bodens kommun
By Formsmedjan. Powered by Yago
Var med
och
förändra