Hoppa till innehållet
Cecilia exarbetade med återbruk
6 december 2017

Cecilia exarbetade med återbruk

Examensarbetet om återbruk blev även till ett samarbete med Luleå MiljöResurs för LTU-studenten Cecilia Crampelle.

Cecilia studerade miljöteknik vid LTU och då hennes examensarbete 2017 behandlade återbruk. I och med detta kopplades Luleå MiljöResurs in för ett uppdrag för studenternas återbruk av möbler och inredning. Ett identifierat problem av Luleå MiljöResurs där möblemang travades in i soprum, inte minst vid terminernas slut respektive inledning.

– Vi diskuterade olika metoder med containrar som skulle fungera som "bytesrum" där studenterna kunde lämna och hämta möbler. Det hela omvandlades till en återbruksdag då vi uppmanade till aktivt byte av möbler och inredning, berättar Cecilia.

Tanken var att återbruksdagen skulle arrangeras i samband med de stora flödena av elever i maj–juni eller augusti–september men det passade tyvärr inte in i Cecilias schema utan det fick helt sonika bli en dag i vackra april istället.

– Det är klart att det inte var helt optimalt, inte minst var det ganska kallt. Men det kom en del studenter för att byta och alla var positiva till konceptet. Det är ett enormt resursslöseri att kasta möbler när du ska lämna studentlivet och staden samtidigt som det kommer nya studenter till tomma lägenheter.

Sammanfattningen av dagen gav att placeringen av återbruksdagen och målområdet med 332 lägenheter inte var optimal för att nå så många studenter som möjligt. Men utvärderingen och resultatet var i vilket fall så intressant att Luleå MiljöResurs vd Erik Öhrling såg en utvecklingspotential för framtiden.

– Han menade att de behöver fler och nya metoder för återbruk, utöver de befintliga. Under presentationen för styrelsen märktes entusiasmen för frågan och det kom fram en del extralösningar, exempelvis digitalisering.


Fler artiklar

Diskutera framtidens miljötekniska samarbeten

16 september 2020
Hur ska norra Sverige konkurrera i den miljötekniska utvecklingen – och skapa samarbetsformer där samhälle, akademi och näringsliv har så god nytta...

Projektledaren har ordet: Green North önskar trevlig sommar, summerar och planerar framåt

26 juni 2020
Green North har under de senaste åren getts möjlighet att utveckla nya samarbetsmodeller för demonstration och utveckling av ny mijöteknik i...

Avrapportering: T3 Modellen

26 maj 2020
Företag har ett behov av kunskapsbaserad utveckling, medan miljöforskning ska ha relevans för regionen. För att underlätta samverkan mellan...


Samverkansparter

Finansiärer

 • Bodens Energi
 • SCA Obbola
 • Ragn-sells
 • Dåva DAC
 • D-Tox
 • Piteå Såg och Hyvleri
 • Geogen AB
 • Spinchem
 • Piteå Science Park
 • Luleå MiljöResurs AB
 • Envix
 • Robertsfors kommun
 • Nordmaling kommun
 • Bodens kommun
By Formsmedjan. Powered by Yago
Var med
och
förändra