Hoppa till innehållet
Stor aktivitet i samtliga projekt
15 mars 2018

Stor aktivitet i samtliga projekt

Demonstrationsprojekten i Green North går fortsatt framåt med olika aktiviteter i olika projekt.

I projektet med biokol från slam har en 20L HTC-reaktor köpts in. Leverans och installation planeras efter årsskiftet följt av tester vid MTC på material som visat lovande resultat på lab.

I projektet med avancerad oxidation har en T3-aktivitet genomförts där studenter fått i uppdrag att designa och bygga en kompakt pilot-anläggning. Anläggningen färdigställdes vid leverans av ozonreaktor från Primazone under februari-mars 2018.

I projektet med rötslam har provtagning och analys pågått under nästan ett år vid MTC och resultat förväntas efter sista provtagningen feb 2018.

I projektet med arsenikförorenad jord har ett reaktivt filtersystem installerats i fält vid Piteå Såg och Hyvleris område. Installationen kombineras med övervakning av föroreningsspridning via grundvatten och testerna i fält kompletteras med tester i lab.

I projektet kring dioxinförorenad jord har en student gjort en litteraturstudie samt inledande tester på lab. Fortsatta tester på MTC planeras under början av 2018 där två olika utrustningar kommer jämföras.

I projektet kring slaggrus är arbetet med materialkarakteriseringen klart. Miljötillståndet för tester utomhus tillsamman med BEAB har beviljats och planerade arbeten påbörjas när vädret tillåter under vår/sommar 2018.

I projektet kring deponitäckning har prover från sluttäckningen utförts tillsammans med RagnSells och SCA Obbola.

I projektet för markfilter är första delen kring tester och val av material genomförd. Pilotceller har anlagts vid Domsjöområdet i Örnsköldsvik och är redo att tas i bruk.

I projektet kring fosforåtervinning har relevanta restströmmar vid SCA Packaging Obbola AB karakteriserats, olika bränsleblandningar har testats i laboratorieskala och rekommendationer för en förändrad bränslemix har tagits fram.

En T3-aktivitet med studenter har genomförts i form av fullskaleförsök som löpt under hela hösten 2017.


Fler artiklar

Diskutera framtidens miljötekniska samarbeten

16 september 2020
Hur ska norra Sverige konkurrera i den miljötekniska utvecklingen – och skapa samarbetsformer där samhälle, akademi och näringsliv har så god nytta...

Projektledaren har ordet: Green North önskar trevlig sommar, summerar och planerar framåt

26 juni 2020
Green North har under de senaste åren getts möjlighet att utveckla nya samarbetsmodeller för demonstration och utveckling av ny mijöteknik i...

Avrapportering: T3 Modellen

26 maj 2020
Företag har ett behov av kunskapsbaserad utveckling, medan miljöforskning ska ha relevans för regionen. För att underlätta samverkan mellan...


Samverkansparter

Finansiärer

 • Bodens Energi
 • SCA Obbola
 • Ragn-sells
 • Dåva DAC
 • D-Tox
 • Piteå Såg och Hyvleri
 • Geogen AB
 • Spinchem
 • Piteå Science Park
 • Luleå MiljöResurs AB
 • Envix
 • Robertsfors kommun
 • Nordmaling kommun
 • Bodens kommun
By Formsmedjan. Powered by Yago
Var med
och
förändra