Hoppa till innehållet
15 mars 2018

Hypermodern slammottagning i Luleå

En ny hypermodern anläggning för slammottagning ger Stena Recycling i Luleå helt nya miljömöjligheter.

Det är Stena Recycling som driver projektet som startade med planering under maj månad 2017. Behovet att ta emot större mängder miljöfarligt oljehaltigt slam hade dock funnits betydligt länge och fram till invigningen av den nya anläggningen löste Stena Recycling sina kunders problem på olika sätt, bland annat genom att transportera slammet till Piteå eller Umeå.

Nu är den sista pusselbiten på plats sedan en tid tillbaka och den nya anläggningen skiljer ut olja, vatten och grus via en process där gruset som samlas i botten transporteras bort med två stora skruvar. Sedan pumpas det förorenade vattnet ut och renas från de sista partiklarna i en stor centrifug.

Vid full drift kan anläggningen ta emot upp till 250 ton slam i veckan.


Fler artiklar

Day One - Hållbarhetskonferens 12:e feb 2019

19 november 2018
Day One är en konferens som fokuserar på företagens affärsstrategiska hållbarhetsarbete. 2019-02-12 Luleå Temat för 2019 är Klimatledare och på...

Recyclingdagen 2018 - Sista chansen

19 november 2018
Sista chansen att anmäla sig till Recyclingdagen 2018. Metaller, skrot och elektronik avhandlas den 22:a november i Stockholm. Läs mer här

Biobränsle till kommersiella flygbranschen

14 november 2018
Luleå tekniska universitet tillsammans med bland annat flybolagen SAS, BRA, Sveaskog och Smurfit Kappa Piteå har beviljats finansiering av...


Samverkansparter

Finansiärer

 • Bodens Energi
 • SCA Obbola
 • Ragn-sells
 • Dåva DAC
 • D-Tox
 • Piteå Såg och Hyvleri
 • Geogen AB
 • Spinchem
 • Piteå Science Park
 • Luleå MiljöResurs AB
 • Envix
 • Robertsfors kommun
 • Nordmaling kommun
 • Bodens kommun
Var med
och
förändra