Hoppa till innehållet
15 mars 2018

Hypermodern slammottagning i Luleå

En ny hypermodern anläggning för slammottagning ger Stena Recycling i Luleå helt nya miljömöjligheter.

Det är Stena Recycling som driver projektet som startade med planering under maj månad 2017. Behovet att ta emot större mängder miljöfarligt oljehaltigt slam hade dock funnits betydligt länge och fram till invigningen av den nya anläggningen löste Stena Recycling sina kunders problem på olika sätt, bland annat genom att transportera slammet till Piteå eller Umeå.

Nu är den sista pusselbiten på plats sedan en tid tillbaka och den nya anläggningen skiljer ut olja, vatten och grus via en process där gruset som samlas i botten transporteras bort med två stora skruvar. Sedan pumpas det förorenade vattnet ut och renas från de sista partiklarna i en stor centrifug.

Vid full drift kan anläggningen ta emot upp till 250 ton slam i veckan.


Fler artiklar

Racoon Miljöfilter hjälper till i saneringen av Sveriges största miljöskandal

16 oktober 2020
BT Kemi i Teckomatorp är ökänt ur en miljaspekt, då stora mängder gifter grävts ner i området. Nu ska området saneras och en del i detta arbete har...

Delegationen för cirkulär ekonomi presenterar förslag till regeringen

8 oktober 2020
Läs nyhet här. Läs förslagen här.   Källa: Delegationen för cirkulär ekonomi

Vinnova erbjuder innovationsstöd för små- och medelstora företag

2 oktober 2020
Med start torsdagen den 1 oktober kan etablerade små- och medelstora företag söka finansiering för projekt som har hög grad av innovation och är i...


Samverkansparter

Finansiärer

 • Bodens Energi
 • SCA Obbola
 • Ragn-sells
 • Dåva DAC
 • D-Tox
 • Piteå Såg och Hyvleri
 • Geogen AB
 • Spinchem
 • Piteå Science Park
 • Luleå MiljöResurs AB
 • Envix
 • Robertsfors kommun
 • Nordmaling kommun
 • Bodens kommun
By Formsmedjan. Powered by Yago
Var med
och
förändra