Hoppa till innehållet
5 juni 2018

Hållbart bränsleföretag från norr uppmärksammas

Skellefteåbaserade Eco-Oil mål är att lyckas framställa 100% förnybar och koldioxidneutral bensin, diesel och flygbränsle. Baserat på energigrödor, skogsavfall, matrester, hushållsavfall, jordbruksavfall eller till och med gammalt tidningspapper tas bräsnlet fram via en patenterad processanläggning.

Företaget som nu bygger två fullskaliga anläggningar och är aktuell för börsnotering blev nyligen uppmärksammande i TV4.

Läs mer och se video här

Källa: North Sweden Cleantech


Fler artiklar

Racoon Miljöfilter hjälper till i saneringen av Sveriges största miljöskandal

16 oktober 2020
BT Kemi i Teckomatorp är ökänt ur en miljaspekt, då stora mängder gifter grävts ner i området. Nu ska området saneras och en del i detta arbete har...

Delegationen för cirkulär ekonomi presenterar förslag till regeringen

8 oktober 2020
Läs nyhet här. Läs förslagen här.   Källa: Delegationen för cirkulär ekonomi

Vinnova erbjuder innovationsstöd för små- och medelstora företag

2 oktober 2020
Med start torsdagen den 1 oktober kan etablerade små- och medelstora företag söka finansiering för projekt som har hög grad av innovation och är i...


Samverkansparter

Finansiärer

 • Bodens Energi
 • SCA Obbola
 • Ragn-sells
 • Dåva DAC
 • D-Tox
 • Piteå Såg och Hyvleri
 • Geogen AB
 • Spinchem
 • Piteå Science Park
 • Luleå MiljöResurs AB
 • Envix
 • Robertsfors kommun
 • Nordmaling kommun
 • Bodens kommun
By Formsmedjan. Powered by Yago
Var med
och
förändra