Hoppa till innehållet
Från aska till byggmaterial – så ska Lale få ordning på slaggruset
22 oktober 2018

Från aska till byggmaterial – så ska Lale få ordning på slaggruset

När avfallet bränns i värmeverket i Boden bildas bottenaska. Bottenaskan, eller slaggruset som det heter, är ett miljöproblem – men skulle kanske kunna göra nytta. Det undersöker Lale Andreas delprojekt i Green North.

– Tanken är att se om man med en relativt enkel behandling, där man dessutom använder en annan restprodukt, skulle kunna göra slaggruset till ett byggmaterial, berättar Lale Andreas, projektansvarig samt biträdande professor vid Luleå tekniska universitet.

Detta delprojekt sker i samarbete med Bodens Energi. På värmeverket i Boden bränns avfall, och energin som frigörs i processen används för fjärrvärme. En av resterna från den processen är bottenaska, även kallad slaggrus. Slaggruset är starkt alkaliskt, det vill säga basiskt, och kan laka ur skadliga ämnen som exempelvis vissa metaller. I dagsläget används det ibland för att täcka gamla deponier.

– I många länder där man behandlar avfall med avfallsförbränning har man försökt minska på eller behandla askan. Syftet är att istället för att lägga hundratusentals ton på deponi varje år, så kan man kanske använda det istället, förklarar Lale Andreas.

Delprojektet hon leder undersöker om det går att minska urlakningen genom att tillsätta elementärt järn i askan. Det här projektet började egentligen långt tidigare, med att en kollega till Lale forskat på hur tillsatsen av järn påverkar utlakning från förorenad jord. Elementärt järn uppkommer som restprodukt i andra industrier och förekommer som ett fint pulver.

Resultaten i labbet har tytt på att järnet adsorberar urlakande ämnen – men nu ska det alltså testas i större skala i en pilotanläggning på värmeverket i Boden. Pilotanläggningen består av två provytor på cirka 200 kvadratmeter med behandlat slaggrus samt en referensyta. Ytorna förses med utrustning som ska kunna mäta infiltration, klimatdata och avrinning.

Vatten som passerat över och genom askytorna kommer att samlas in och sedan analyseras på sitt innehåll. För att forskarna ska kunna se förändringar över tid så ska försöket pågå i flera år. Allt vatten från provytorna samlas in och det som inte går till analys förs till pannan för uppeldning tillsammans med avfallet. Inget lämnar alltså värmeverksområdet.

Hittar man en behandlingsmetod för askan som gör att den inte lakar ur på samma sätt, finns potential att använda askan som byggmaterial, till exempel för hårdgjorda ytor:

– Askan har bra mekaniska egenskaper, så lägger man det i till exempel bärlagret under andra material så fyller det en funktion samtidigt som det inte utgör någon risk för miljön.

I andra länder har återvunnet slaggrus använts till exempelvis vägar och trafikplatser, något som sannolikt inte efterfrågas i Sverige eftersom det finns gott om krossmaterial här. Lale förklarar att askan snarare skulle kunna användas till exempelvis containerställplatser eller materialhanteringsytor.

– Det är förhoppningen, återvinning och återanvändning av slaggruset utan att sabotera miljön. 

Läs projektbeskrivningen här


Fler artiklar

Diskutera framtidens miljötekniska samarbeten

16 september 2020
Hur ska norra Sverige konkurrera i den miljötekniska utvecklingen – och skapa samarbetsformer där samhälle, akademi och näringsliv har så god nytta...

Projektledaren har ordet: Green North önskar trevlig sommar, summerar och planerar framåt

26 juni 2020
Green North har under de senaste åren getts möjlighet att utveckla nya samarbetsmodeller för demonstration och utveckling av ny mijöteknik i...

Avrapportering: T3 Modellen

26 maj 2020
Företag har ett behov av kunskapsbaserad utveckling, medan miljöforskning ska ha relevans för regionen. För att underlätta samverkan mellan...


Samverkansparter

Finansiärer

 • Bodens Energi
 • SCA Obbola
 • Ragn-sells
 • Dåva DAC
 • D-Tox
 • Piteå Såg och Hyvleri
 • Geogen AB
 • Spinchem
 • Piteå Science Park
 • Luleå MiljöResurs AB
 • Envix
 • Robertsfors kommun
 • Nordmaling kommun
 • Bodens kommun
By Formsmedjan. Powered by Yago
Var med
och
förändra