Hoppa till innehållet
15 mars 2019

Dag två av HTC-konferens i Umeå

Stort tack till alla som deltog under HTC-konferensen 13-14 mars! Torsdagen blev en fantastisk dag, med många samtal och nya tankar som väcktes. Dagen hade tillämpning i fokus, där både forskare och aktörer från näringsliv  och samhälle deltog och föreläste om möjligheterna och utmaningarna med HTC.

Dagen utmynnade i samtal om miljölagstiftningen och utmaningarna med densamma. Flera instämde i att miljölagen i nuläget baseras på ursprung och inte egenskaper, vilket behöver ändras. Det kan till exempel handla om att teknologin för att lösa ett problem finns, men lagstiftningen sätter krokben då materialet, exempelvis slammet, klassas som avfall. Även denna dag talades det om just vikten av samverkan mellan akademi, samhälle och industri för att lösa de utmaningar och problem vi står inför.

Först ut under dagen var Peter Axegård från företaget C-Green Technology. Presentationen hette Towards industrial implementation of HTC treatment of biosludge, i vilken han visade hur företaget använder sig av HTC genom att konvertera bioslam till en HTC-produkt, och vilka tekniska fördelar och miljöfördelar de ser med tekniken.

Sven Tunell från Vakin talade under programpunkten Rötslam – Problem och möjligheter om vilka utmaningar Umeå kommun står inför när det gäller att hantera avloppsvatten och slam på ett miljövänligt sätt, och vilka strategier de kan jobba med. Detta, menade han, är ett problem som finns bland reningsverk i nästan hela Sverige.

Därefter tog Jerker Fick från Umeå Universitet vid på temat, och föreläste om HTC of sewage sludge- challenges & possibilities.

SCA Obbolas Nils Gilenstam gick på därefter, med ämnet Avvattningsproblematik inom massaindustrin. Gilenstam talade om hur slammet från bioreningen är svåravvattnat, och vilka olika tekniker de provat på – och hur HTC kan underlätta i avvattningsprocessen.

Några som implementerat HTC för att hantera slam från reningsverk är företaget TerraNova. Företagets Marc Buttman talade under programpunkten TerraNova® Ultra - 2 years of con­tinuous operation of the first com­mercial HTC plant for sewage sludge treatment and Phosphorous recovery. TerraNova har anläggningar i Tyskland och Kina, där de dels behandlar slam, dels hittat ett sätt att ta vara på det fosfor som finns i slammet.

Lukas Bigum och Malte Lilliestråle fortsatte på temat. Ämnet var Phosphorous recovery from HTC treated sludge, där Bigum berättade om sin masteruppsats, som handlar just om att ta vara på fosfor från slam som behandlats med HTC.

Kenneth Latham från Umeå Universitet talade om Pure lignin fractions as feedstocks for hydrothermal conversion.

Därefter berättade Mirva Niinipuu från Umeå Universitet om Chemical activation of hydro­chars for adsorption of environmental contami­nants, där hon sökt adsorbera föroreningar i hästavföring respektive avloppsslam.

Pierre Oesterle från Umeå Universitet föreläste om Hydrothermal treatment of activated char.

Sist ut var Anders Lagerkvist, under punkten Seniornätverket inom Green North – samverkan i akademi och med industrin.

 

Presentationer från dagen adderas löpande nedan:

Peter-Axegard-C-Green-HTC-KONF-I-UMEA-2019-03-14

Marc-Buttman_TerraNova-Energy-Umea-3_19

Nils-Gilenstam_SCA-Obbola_Avvattningsproblem-inom-massaindustrin

Sven-Tunell_Behandling-av-slam-Vakin-presentation-

Mirva-Niinipuu_Chemical-activation-of-hydrochars-for-adsorption-of-environmental_short

Pierre-Oesterle-Hydrothermal-Treatment-of-activated-material---UmU

Anders-Lagerkvist-LTU_-HTC-190314

 


Fler artiklar

Dag ett av HTC-konferens i Umeå

13 mars 2019
Nu rundar vi av första dagen av vår HTC-konferens, som sträcker sig mellan 13-14 mars. Under onsdagen var det akademiskt fokus. HTC står för...

Så ska studenterna sopsortera rätt

26 februari 2019
Sedan tre år tillbaka håller Luleå MiljöResurs, Lumire, i ett projekt för att lära studenterna på Luleå tekniska universitet att källsortera rätt....

Slam från avloppet ska bli till gödsel

19 februari 2019
Hur kan man göra obrukbart rötslam från reningsverk till gödsel i parker? Det undersöker Per Leffler, delprojektledare i Green North-projektet...


Samverkansparter

Finansiärer

 • Bodens Energi
 • SCA Obbola
 • Ragn-sells
 • Dåva DAC
 • D-Tox
 • Piteå Såg och Hyvleri
 • Geogen AB
 • Spinchem
 • Piteå Science Park
 • Luleå MiljöResurs AB
 • Envix
 • Robertsfors kommun
 • Nordmaling kommun
 • Bodens kommun
By Formsmedjan. Powered by Yago
Var med
och
förändra