Hoppa till innehållet
Uppdatering: Passiv rening av förorenat vatten genom aktiva markfilter
13 maj 2019

Uppdatering: Passiv rening av förorenat vatten genom aktiva markfilter

Hur har det gått för delprojekten i Green North? Framöver kommer vi att publicera svar från delprojektledarna om var deras projekt befinner sig just nu, och vad som hänt hittills.

Först ut är Peter Haglund, professor vid Umeå universitet och delprojektledare för Passiv rening av förorenat vatten genom aktiva markfilter. Läs mer om projektet 
här.


1. Utgångspunkt för projektet? Vad ville projektet uppnå?
Projektet syftar till att utveckla aktiva markfiler för rening av förorenat grundvatten och är viktigt för att vi på sikt skall uppnå miljömålet ”Giftfri miljö”. Ett av dess delmål är att branschen måste lämna schaktsanering som första val och utveckla ny alternativ teknik. I det föreslagna projektet skall skapa ny kunskap till stöd för utveckling av generellt applicerbar barriärmetodik som kan användas för att skydda recipienter från föroreningstransport via grundvatten.

2. Vad har gjorts i projektet?
En pilot för test av sorptiva barriärer har installerats vid en industri med komplex föroreningsbild (både metaller och organiska ämnen).

3. Resultat så här långt?
Datainsamling pågår. Det finns inga färdigbehandlade data.

4. Återstående arbete?
En intensiv provtagningskampanj genomförs under våren. Under sommaren analyseras dessa prover kemiskt och under hösten sammanställs och bearbetas data. Under hösten testas även alternativa sorbentmaterial (utvecklade inom Green North) i labförsök.

5. Vad kan projektet visa 2019-12-31? Proof of concept
Behandlingseffektivitet för passiva (sorptiva) barriärer i en pilotanläggning. Potential hos alternativa material utvecklade inom Green North. Erfarenhetssammanställning från ett kombinerat forskningsprojekt och tekniktest.

6. Utifrån Green North projektet: vad har fungerat bra? Sämre? Lärdomar?
Delprojekten har fungerat bra, samordning kunde troligen göras bättre.

7. Potential samverkan med andra projekt?
Samverkan med projekt om biokol (Umeå/Stina) och järn/torv material (Luleå/Jurate). Material från dessa två projekt testas och utvärderas inom rubricerat projekt.

8. Vad händer med projektet efter Green North?
Resultaten kommer utgöra underlag för val av tekniker för fullskalig efterbehandling vid den plats där pilotanläggningen är placerad.

 


Fler artiklar

Green North på möte hos NASA

13 maj 2019
Under slutet på mars till början på april var Green Norths Stina Jansson och Erik Rosenbaum på resa i USA för möten och studiebesök – bland annat...

Nils Skoglund får pris av vetenskaplig akademi

17 april 2019
Umeåforskaren Nils Skoglund prisas av Skytteanska samfundet. Skoglund är, utöver sin tjänst som forskare på Umeå Universitet, även delprojektledare...

Lösning för att hantera slamproblemet kan snart vara verklighet i Sverige.

1 april 2019
Under mars månad samlades 35 stycken forskare och företrädare från näringsliv och samhälle i Umeå för att diskutera hur man kan använda...


Samverkansparter

Finansiärer

 • Bodens Energi
 • SCA Obbola
 • Ragn-sells
 • Dåva DAC
 • D-Tox
 • Piteå Såg och Hyvleri
 • Geogen AB
 • Spinchem
 • Piteå Science Park
 • Luleå MiljöResurs AB
 • Envix
 • Robertsfors kommun
 • Nordmaling kommun
 • Bodens kommun
By Formsmedjan. Powered by Yago
Var med
och
förändra