Hoppa till innehållet
Återblick till Green Norths konferens; Vad skall hända med avloppsslammet i framtiden?
19 mars 2020

Återblick till Green Norths konferens; Vad skall hända med avloppsslammet i framtiden?

Den 13 mars arrangerade Green North tillsammans med Waste Refinery workshopen: Vad skall hända med avloppsslammet i framtiden.

På workshopen ”Vad skall hända med avloppsslammet i framtiden” diskuterades frågan utifrån korta inlägg från personer med olika perspektiv och kunskaper kring frågor om slam, resursutnyttjande, teknik och miljöeffekter.

Aspekter som berördes under mötet var bland annat
- Vilka är de svåraste problemen med dagens slamhantering och vad bör prioriteras?
- Hur kan en resursbesparande slamhantering se ut och vad begränsar resursnyttjandet?
- Vilka nya metoder och systemlösningar kan se dagens ljus?
- Behov av samverkan mellan branschaktörer? Vilken roll kan Green North spela i framtiden?

 Nedan kommer löpande de presentationer i presentations och videoform som hölls under dagen att publiceras.

Anders Lagerkvist - Welcome address and Green North

 

Nils Skoglund- Effektivt resursutnyttjande av massa och pappersindustrins
restslam och fosforåtervinning och reduktion av
askrelaterade problem genom samförbränning

Linus Ekman Burgman - The Problem(s)

Per-Göran Andersson - Evaluation of Sludge Application on Agricultural Land in a long-term field study

Folke K Larsson - Swedish inquiry on Circular and non-toxic reuse of Phospoorus from sewege sludge

Nils Skoglund - Future sludge management – a thermal perspective

Ludovico Spinosa - A new Perception of Sludge Management: Role of Regulation and Standardization 

Ludovico Spinosa - Description of slides

Hariklia Gavala - What will we use the sewege sludge in the future

Grietje Zeeman - Source separation based sanitation (New Sanitation) for recovery of safe resources/sludge


Fler artiklar

Green North öppnar nya dörrar när nytt projekt på Umeå Universitet sjösätts

5 mars 2020
Green North öppnar nya dörrar och kontaktnät. Ett projekt med forskare från Umeå Universitet som ska använda teknik utvecklad av NASA har nyligen...

Återblick till workshopen - Från avfall till resurs

3 februari 2020
I slutet av januari 2020 arrangerade Green North tillsammans med Grön Teknik och Miljöekonomi workshopen från avfall till resurs. På workshopen...

Green North fas 1 går mot sitt slut – blickar mot framtiden

10 januari 2020
EU-projektet Green North startade med målet att generera smart tillväxt och samverkan mellan företag, akademi och samhälle. Som innovations- och...


Samverkansparter

Finansiärer

 • Bodens Energi
 • SCA Obbola
 • Ragn-sells
 • Dåva DAC
 • D-Tox
 • Piteå Såg och Hyvleri
 • Geogen AB
 • Spinchem
 • Piteå Science Park
 • Luleå MiljöResurs AB
 • Envix
 • Robertsfors kommun
 • Nordmaling kommun
 • Bodens kommun
By Formsmedjan. Powered by Yago
Var med
och
förändra