Hoppa till innehållet
Avrapportering: Hållbar hantering av arsenikförorenade material
11 maj 2020

Avrapportering: Hållbar hantering av arsenikförorenade material

GREEN NORTH

Delprojekt: A4.1.1. Hållbar hantering av arsenikförorenade material
Delprojektledare: Jurate Kumpiene, Avfallsteknik, Luleå tekniska universitet, juku@ltu.se
Industripartners: Geogen Produktion AB, Piteå Såg & Hyvleri

Problem
Hur ska man efterbehandla arsenikförorenad jord vid ett område med pågående intensiva industriaktiviteter? Uppgrävning av arsenikförorenade massor medför stora verksamhetsstörningar och risker för befintliga byggnader.

Syfte
Hitta alternativa lösningar för att minimera spridningen av arsenik från området till omgivande miljö. 

Resultat, lärdomar och framtidsplaner 

 • Hantering av föroreningar kan genomföras genom begränsning av deras spridning från området till omgivningen mha en filterbarriär. Grundvatten efter filtret innehöll generellt lägre halter av föroreningar, men resultaten varierade över tid och vidare filteroptimering behöver genomföras.
 • Om barriärteknik tillämpas för att begränsa eller eliminera föroreningsspridning, kan marksaneringskostnader minskas med två tredjedelar jämfört med schaktsanering och deponering.   
 • Projektet genomfördes i ett mycket bra samarbete med industripartners; forskare har fått ett bra tekniskt stöd och industripartners visade en god vilja att lösa problemet tillsammans

 

Ta del av en utfylligare slutrapport för detta delprojekt och även andra test- och demonstrationsprojekt inom ramen för Green North genom att klicka här.


Fler artiklar

Avrapportering: T3 Modellen

26 maj 2020
Företag har ett behov av kunskapsbaserad utveckling, medan miljöforskning ska ha relevans för regionen. För att underlätta samverkan mellan...

Avrapportering: Användning av grönlutsslam och aska i barriärkonstruktion

25 maj 2020
GREEN NORTH Delprojekt: A4.3.3. Utvärdering av sluttäckning med restprodukter från papperstillverkningDelprojektledare: Lale Andreas,...

Avrapportering: Förbättrad behandlingsmetod för slaggrus

22 maj 2020
GREEN NORTH Delprojekt: A4.3.2. Förbättrad behandlingsmetod för slaggrusDelprojektledare: Lale Andreas, Avfallsteknik, Luleå tekniska universitet,...


Samverkansparter

Finansiärer

 • Bodens Energi
 • SCA Obbola
 • Ragn-sells
 • Dåva DAC
 • D-Tox
 • Piteå Såg och Hyvleri
 • Geogen AB
 • Spinchem
 • Piteå Science Park
 • Luleå MiljöResurs AB
 • Envix
 • Robertsfors kommun
 • Nordmaling kommun
 • Bodens kommun
By Formsmedjan. Powered by Yago
Var med
och
förändra