Hoppa till innehållet
Avrapportering: Passiv rening av förorenat vatten genom aktiva markfilter
14 maj 2020

Avrapportering: Passiv rening av förorenat vatten genom aktiva markfilter

GREEN NORTH

Delprojekt: A4.1.2. Passiv rening av förorenat vatten genom aktiva markfilter
Delprojektledare: Peter Haglund, Umeå universitet. peter.haglund@umu.se
Industripartners: Miljötekniskt centrum, Dåva DAC samt Holmen (TUFFO)

Problem
Hur ska man hantera jord som är förorenad med både metaller och organiska ämnen och dessutom har pågående industriaktiviteter? Uppgrävning av förorenade massor medför både stora kostnader och stora verksamhetsstörningar.

Syfte
Utveckla aktiva markfiler för rening av förorenat grundvatten och därigenom skydda recipienter från föroreningstransport via grundvatten.

Resultat, lärdomar och framtidsplaner 

 • Spridning av organiska föroreningar kan minskas radikalt med hjälp av aktiva barriärer.
 • Reningsgraden för metaller varierar. Den är exempelvis relativt hög för kvicksilver men relativt låg för arsenik.
 • Den välbeprövade sorbenten aktivt kol fungerade bäst men även bioaska gav en bra haltreduktion.
 • De två sorbentmaterialen gav båda bättre föroreningsreduktion än ett partikelfilter (sand).
 • Det är svårt att genomföra pilotstudier på områden med heterogen makt, i detta fall fyllnadsmassor. Grund-vattnet tar ibland oväntade vägar.
 • Projektet leder troligen till ansökan om att få använda barriärteknik istället för bortforsling av förorenade massor vid sanering av ett större industriområde.

 

Ta del av en utfylligare slutrapport för detta delprojekt och även andra test- och demonstrationsprojekt inom ramen för Green North genom att klicka här.


Fler artiklar

Diskutera framtidens miljötekniska samarbeten

16 september 2020
Hur ska norra Sverige konkurrera i den miljötekniska utvecklingen – och skapa samarbetsformer där samhälle, akademi och näringsliv har så god nytta...

Projektledaren har ordet: Green North önskar trevlig sommar, summerar och planerar framåt

26 juni 2020
Green North har under de senaste åren getts möjlighet att utveckla nya samarbetsmodeller för demonstration och utveckling av ny mijöteknik i...

Avrapportering: T3 Modellen

26 maj 2020
Företag har ett behov av kunskapsbaserad utveckling, medan miljöforskning ska ha relevans för regionen. För att underlätta samverkan mellan...


Samverkansparter

Finansiärer

 • Bodens Energi
 • SCA Obbola
 • Ragn-sells
 • Dåva DAC
 • D-Tox
 • Piteå Såg och Hyvleri
 • Geogen AB
 • Spinchem
 • Piteå Science Park
 • Luleå MiljöResurs AB
 • Envix
 • Robertsfors kommun
 • Nordmaling kommun
 • Bodens kommun
By Formsmedjan. Powered by Yago
Var med
och
förändra