Hoppa till innehållet
Avrapportering: Kostnadseffektiv klimatneutral stabilisering av rötslam
15 maj 2020

Avrapportering: Kostnadseffektiv klimatneutral stabilisering av rötslam

GREEN NORTH

Delprojekt: A4.1.3 Kostnadseffektiv klimatneutral stabilisering av rötslam 
Delprojektledare: Dr Per E. Leffler, D-Tox AB och Umeå universitet, per.leffler@gmail.com 
Branschpartners: Nordmalings kommun; Miljötekniskt Centrum Dåva, Umeå; Wibax AB, Piteå,

Problem
Miljögifter i avloppsslam sätter begränsningar för återanvändning i ett lokalt kretslopp. Att elda upp slammet är möjligt men kräver omfattande transporter på minussidan till större låg-emitterande förbränningsanläggningar. Å ena sidan är slammet ett utmärkt gödningsmaterial, å andra sidan finns där ett lokalt problemspektrum av miljögifter. Problemställningen är på vilket sätt man kan stabilisera slammet så att förekomst och läckage av befintliga miljögifter minimeras. I förlängningen ligger att slammet kan nyttjas lokalt som gödningsmedel.

Syfte
Delprojektet utprovar tillsatser till slam av aktvt kol och miljögiftsomvandlande ämne med syfte att stabilisera slammet och minimera läckage av befintliga miljögifter.


Resultat, lärdomar och framtidsplaner

 • Experimenten visade att en tydlig stabilisering av avloppsslam kan uppnås genom tillsats av aktvt kol (AC). Giftämnen valda utfrån känd föroreningsprofil i
  lokalt slam visade tydligt minskat läckage i lakningstester. Såväl PCB, flertalet PAH och metaller (Cd, Cr, Cu, Hg) visade tydligt minskad lakbarhet vilket indikerar stabil inbindning till tillsatt AC. Man kan förvänta sej minskat läckage av föroreningarna i den halt/hastighet som ses i uppsamlade lakvatten vid 4% inblandning av kol.
 • Koncentrationerna (mg/kg torrvikt slam) av PCB7 och giftiga metaller som Zn,Pb,Cd och Hg i slammet från Nordmaling översteg inte Naturvårdsverkets planerade gränsvärden för användning av avloppsslam som gödsel på åkermark som skall gälla år 2030. En inblandning av stabiliserat slam i jord kan eventuellt göras och prover sedan tas för kemisk analys och en jämförelse med gränsvärden för KM respektive MKM. En konservativt hållen slutsats är att det stabiliserade slammet inblandad i vanlig matjord skulle kunna klara målgränsvärden för KM/MKM år 2030.
 • Med förfinad doseringsteknik av AC till slam, kan framtida kemiska analyser utvisa om slammet eventuellt kan användas i odlingsförsök med röda (rotrukter/vegetabilier). En sådan användning av stabiliserat avloppsslam, och därmed gifritt, kananses vara i överensstämmelse med en långsiktigt hållbar slamhantering, och kanske kan bädda för en cirkulär ekonomi.
 • Delprojektet genomfördes i ett mycket bra samarbete med partners. Den kommunala problemägaren söker användningsområden för slammaterialet.

 

Ta del av en utfylligare slutrapport för detta delprojekt och även andra test- och demonstrationsprojekt inom ramen för Green North genom att klicka här.


Fler artiklar

Avrapportering: T3 Modellen

26 maj 2020
Företag har ett behov av kunskapsbaserad utveckling, medan miljöforskning ska ha relevans för regionen. För att underlätta samverkan mellan...

Avrapportering: Användning av grönlutsslam och aska i barriärkonstruktion

25 maj 2020
GREEN NORTH Delprojekt: A4.3.3. Utvärdering av sluttäckning med restprodukter från papperstillverkningDelprojektledare: Lale Andreas,...

Avrapportering: Förbättrad behandlingsmetod för slaggrus

22 maj 2020
GREEN NORTH Delprojekt: A4.3.2. Förbättrad behandlingsmetod för slaggrusDelprojektledare: Lale Andreas, Avfallsteknik, Luleå tekniska universitet,...


Samverkansparter

Finansiärer

 • Bodens Energi
 • SCA Obbola
 • Ragn-sells
 • Dåva DAC
 • D-Tox
 • Piteå Såg och Hyvleri
 • Geogen AB
 • Spinchem
 • Piteå Science Park
 • Luleå MiljöResurs AB
 • Envix
 • Robertsfors kommun
 • Nordmaling kommun
 • Bodens kommun
By Formsmedjan. Powered by Yago
Var med
och
förändra