Hoppa till innehållet
Avrapportering: Ny metod för behandling av förorenade jordar
18 maj 2020

Avrapportering: Ny metod för behandling av förorenade jordar

GREEN NORTH

Delprojekt: A4.1.4. Ny metod för behandling av förorenade jordar
Delprojektledare: Lisa Lundin, Kemiska institutionen, Umeå universitet, lisa.lundin@umu.se
Industripartner: Dåva DAC, info@avfallscenter.se

Problem
Många platser i Sverige är förorenade med dioxiner från tidigare verksamheter t ex sågverk där trä impregnerades med klorfenoler. Vi har även platser där termiska processer har förorenat marken. Dessa plaster behöver saneras för att dioxinerna inte ska spridas vidare till närmiljön. 

Syfte
Att utvärdera en mekanokemisk behandlingsteknik i labbskala för att se hur behandlingsbarheten är på svenska jordar. I projektet så gjorde också ett försök att stabilisera dioxinerna för att minska lakbarheten av dioxinerna genom tillsatts av biokol inom ramen för ett examensarbete.

Resultat och lärdomar
Försöken visar att det går att minska koncentrationen av dioxiner i jord med mekanokemisk behandling i labbskala.

Den litteratursammanställning som gjordes inom projektet visar på att mekanokemisk behandling har stor potential att effektivt minimera dioxinkoncentrationerna i förorenad jord.     

Projektet genomfördes i ett mycket bra samarbete med industripartnern; en gemensam vilja att hitta bra lösningar för att genomföra projektet har skapat bra förutsättningar att komma en bit närmare en lösning på problemet.

Ta del av en utfylligare slutrapport för detta delprojekt och även andra test- och demonstrationsprojekt inom ramen för Green North genom att klicka här.


Fler artiklar

Projektledaren har ordet: Green North önskar trevlig sommar, summerar och planerar framåt

26 juni 2020
Green North har under de senaste åren getts möjlighet att utveckla nya samarbetsmodeller för demonstration och utveckling av ny mijöteknik i...

Avrapportering: T3 Modellen

26 maj 2020
Företag har ett behov av kunskapsbaserad utveckling, medan miljöforskning ska ha relevans för regionen. För att underlätta samverkan mellan...

Avrapportering: Användning av grönlutsslam och aska i barriärkonstruktion

25 maj 2020
GREEN NORTH Delprojekt: A4.3.3. Utvärdering av sluttäckning med restprodukter från papperstillverkningDelprojektledare: Lale Andreas,...


Samverkansparter

Finansiärer

 • Bodens Energi
 • SCA Obbola
 • Ragn-sells
 • Dåva DAC
 • D-Tox
 • Piteå Såg och Hyvleri
 • Geogen AB
 • Spinchem
 • Piteå Science Park
 • Luleå MiljöResurs AB
 • Envix
 • Robertsfors kommun
 • Nordmaling kommun
 • Bodens kommun
By Formsmedjan. Powered by Yago
Var med
och
förändra