Hoppa till innehållet
Avrapportering: Adsorbenter från biobaserat avfall för behandling av förorenat vatten
19 maj 2020

Avrapportering: Adsorbenter från biobaserat avfall för behandling av förorenat vatten

GREEN NORTH

Delprojekt: A4.3.1. Adsorbenter från biobaserat avfall för behandling av förorenat vatten
Delprojektledare: Stina Jansson, Kemiska institutionen, Umeå universitet, stina.jansson@umu.se
Industripartners: Miljötekniskt Center AB (MTC), SpinChem AB 

Problem
I Sverige produceras betydande mängder biobaserade restprodukter (exv slam från pappersbruk, avloppsreningsslam, gödsel, och skogsindustrins restprodukter) som nyttjas ineffektivt eller utgör ett kvittblivningsproblem.

Det är idag inte tillåtet att deponera organiskt material vilket gör att behovet av nya tekniska och ekonomiskt hållbara lösningar är stort.

Syfte
Genom hydrotermisk behandling (HTC) kan restprodukter omvandlas till kol för användning i olika typer av applikationer. Syftet har varit att göra studera HTC-behandling av regionala typavfall och utvärdera de producerade biokolens egenskaper och lämplighet som vattenreningsadsorbenter. 

Resultat, lärdomar och framtidsplaner 

 • HTC-behandlingen av våra utgångsmaterial fungerade väldigt väl, och genererade kolmaterial med intressanta egenskaper.
 • Biokol har en rad olika användningsområden, exempelvis som adsorbent för rening av förorenat processvatten och lakvatten från deponier. Men eftersom man ständigt identifierar fler och fler användningsområden för biokol är det viktigt att inte på förhand låsa sig vid en viss applikation för kolprodukten, utan istället karakterisera kolet och försöka matcha det mot ett lämpligt användningsområde baserat på dess egenskaper.
 • Projektet genomfördes med gott samarbete med våra industripartners, och även andra aktörer har visat intresse för projektet och dess resultat

Ta del av en utfylligare slutrapport för detta delprojekt och även andra test- och demonstrationsprojekt inom ramen för Green North genom att klicka här.


Fler artiklar

Diskutera framtidens miljötekniska samarbeten

16 september 2020
Hur ska norra Sverige konkurrera i den miljötekniska utvecklingen – och skapa samarbetsformer där samhälle, akademi och näringsliv har så god nytta...

Projektledaren har ordet: Green North önskar trevlig sommar, summerar och planerar framåt

26 juni 2020
Green North har under de senaste åren getts möjlighet att utveckla nya samarbetsmodeller för demonstration och utveckling av ny mijöteknik i...

Avrapportering: T3 Modellen

26 maj 2020
Företag har ett behov av kunskapsbaserad utveckling, medan miljöforskning ska ha relevans för regionen. För att underlätta samverkan mellan...


Samverkansparter

Finansiärer

 • Bodens Energi
 • SCA Obbola
 • Ragn-sells
 • Dåva DAC
 • D-Tox
 • Piteå Såg och Hyvleri
 • Geogen AB
 • Spinchem
 • Piteå Science Park
 • Luleå MiljöResurs AB
 • Envix
 • Robertsfors kommun
 • Nordmaling kommun
 • Bodens kommun
By Formsmedjan. Powered by Yago
Var med
och
förändra