Hoppa till innehållet
2 mars 2018

Koldioxid importeras för forskning

Forskare vid Luleå Tekniska Universitet ska importera koldioxid från Polen och Spanien.

Projektet är ett led i forskningen kring växthusgasen och målet är att omvandla koldioxiden till etanol och/eller andra baskemikalier.

Luleå tekniska universitet deltar som enda svenska universitet i det EU-finansierade forskningsprojektet BioRECO2VER. Arbetet sker i nära samarbete med olika processindustrier i Europa. Här ska man med hjälp av miljövänlig teknik fånga in och avskilja koldioxid ur rökgaser via biokemiska metoder. Andra forskare i Europa ska sedan omvandla koldioxiden och visa att det fungerar även på storkslig nivå, skriver Norrbottens media.

Den importerade gasen kommer från två cement­industrier, Orlen i Polen och Cementos Portland Valderrivas i Spanien. Ulrika Rova och två forskarkollegor vid LTU, Paul Christakopoulos och Magnus Sjöblom, har funnit en metod att samla­ upp koldioxid från rök­gaser med hjälp av ­effektiva enzymer.

De tre forskarna arbetar dessutom med lösningsmedel som ska kunna absorbera större mängder kol­dioxid per viktenhet samt ett projekt för att kunna omvandla koldioxid till etanol med hjälp av förnybar elektricitet.

EU:s målsättning är att sänka utsläppen av växthusgaser med minst 40 procent fram till år 2030 jämfört med 1990 års utsläppsnivåer.


Fler artiklar

Miljöpåverkan från svensk konsumtion - ny rapport publicerad

12 november 2018
Naturvårdsverket har presenterat en rapport  där miljöpåverkan från svensk konsumtion har kartlagts enligt PRINCE modellen "Policy-Relevant...

Racoon Miljöfilter blickar mot Australien

8 november 2018
Racoon Miljöfilter AB är ett familjeföretag beläget i Robertsfors, som arbetar med att rena luften fri från partiklar, bakterier, sporer och...

Projekt inom RE:Source för återvunnet material i konstruktioner

5 november 2018
Ett nytt strategiskt projekt inom RE:Source åsyftar till att främja återvunnet material i konstruktioner. Projektet heter: Ökad resurseffektiv...


Samverkansparter

Finansiärer

 • Bodens Energi
 • SCA Obbola
 • Ragn-sells
 • Dåva DAC
 • D-Tox
 • Piteå Såg och Hyvleri
 • Geogen AB
 • Spinchem
 • Piteå Science Park
 • Luleå MiljöResurs AB
 • Envix
 • Robertsfors kommun
 • Nordmaling kommun
 • Bodens kommun
Var med
och
förändra