Hoppa till innehållet
6 augusti 2018

Slamutredning på bordet för regeringen

Regeringens utredning ska ta fram förslag på förbud mot att sprida avloppsslam på jordbruksmark samt krav för att återvinna fosfor ur avloppsslam. Avloppsslam innehåller miljö- och hälsoskadliga ämnen, läkemedelsrester och mikroplaster enligt regeringen vill dem med denna utredning och efterföljande förslag skapa förutsättninger för en cirkulär ekonomi där avfall hanteras som en resurs.

Målsättningen med utredningen är att fosfor ska återvinnas på ett giftfritt och säkert sätt från avloppsslam och kunna återanvändas i större utsträckning i jordbruket.

Läs mer här på regeringens hemsida

Kommitédirektivet kan läsas här


Fler artiklar

Racoon Miljöfilter hjälper till i saneringen av Sveriges största miljöskandal

16 oktober 2020
BT Kemi i Teckomatorp är ökänt ur en miljaspekt, då stora mängder gifter grävts ner i området. Nu ska området saneras och en del i detta arbete har...

Delegationen för cirkulär ekonomi presenterar förslag till regeringen

8 oktober 2020
Läs nyhet här. Läs förslagen här.   Källa: Delegationen för cirkulär ekonomi

Vinnova erbjuder innovationsstöd för små- och medelstora företag

2 oktober 2020
Med start torsdagen den 1 oktober kan etablerade små- och medelstora företag söka finansiering för projekt som har hög grad av innovation och är i...


Samverkansparter

Finansiärer

 • Bodens Energi
 • SCA Obbola
 • Ragn-sells
 • Dåva DAC
 • D-Tox
 • Piteå Såg och Hyvleri
 • Geogen AB
 • Spinchem
 • Piteå Science Park
 • Luleå MiljöResurs AB
 • Envix
 • Robertsfors kommun
 • Nordmaling kommun
 • Bodens kommun
By Formsmedjan. Powered by Yago
Var med
och
förändra