Hoppa till innehållet
T3-modellen öppnade för samverkan
31 oktober 2017

T3-modellen öppnade för samverkan

Genom T3-modellen har ett samverkansprojekt mellan SCA Obbola AB och studenter vid Umeå universitet kunnat genomföras.
– T3 har gett studenterna den här chansen som vanligtvis, inom forskningsprojekt, inte är möjligt på detta öppna sätt, säger Nils Skoglund, delprojektledare.

Inom Green Norths delprojekt A4:2:1, Effektivt resursutnyttjande av massa- och pappersindustrins restslam genom förbättrad samförbränning – effektivare och miljövänligare förbränning genom reduktion av askrelaterade problem och fosforåtervinning, fanns det inplanerade fullskaleförsök vid SCA Obbola AB under hösten 2017. Nils Skoglund såg här en möjlighet att få med sina studenter i ett skarpt forskningsprojekt.

– I min roll insåg jag att det var ett bra tillfälle att involvera studenter på ett sätt som gagnade deras utbildning och samtidigt ger vår industriella projektpartner ett tillfälle att få in ny kunskap om sina processer. Genom T3 kunde jag tillsammans med Kristina Jonsson, SCA Obbola AB, öppna för en gemensam aktivitet mellan SCA och studenter från civilingenjörsprogrammet i energiteknik vid Umeå universitet. 


Studenterna fick tillsammans med Kristina Jonsson formulera ett mindre projekt väl i linje med kursplanen för ”Energitekniskt fördjupningsprojekt”, men även ge relevant information till A4:2:1. Frågorna har specifikt gällt hur en minimering av slaggning och en minskad bildning av sura rökgaskomponenter som HCl skulle kunna uppnås. Detta med fullskaleförsöket som en god grund för att testa olika typer av bränsleblandningar för en förbättrad situation.

– Som delprojektledare har det varit inspirerande att se studenter som är nära examen interagera med industriella företrädare och få en riktig chans att visa sina kunskaper. Kristina vid SCA har tidigare gått samma utbildning och har kommit med goda insikter om hur hennes utbildning varit till nytta i arbetslivet. Den raka kommunikationen mellan nuvarande studenter och erfarna medarbetare i industrin tycker jag varit ett väldigt lyckat utfall av T3 inom Green North.

– För SCA Obbola ger projektet en betydligt djupare analys av hur olika bränsleblandningar påverkar förbränningen än vi skulle kunnat göra själva. Projektet har också gett nya kontakter och insyn i vilka möjligheter och resurser som finns på universitetet och som skulle kunna utmynna i ytterligare gemensamma projekt i framtiden, säger Kristina Jonsson.


Fler artiklar

Fem studerande slaggjägare

31 oktober 2017
Vi är en projektgrupp som läser sista året på civilingenjörsprogrammet i energiteknik vid Umeå universitet. Kursen ”Energitekniskt...


Samverkansparter

Finansiärer

 • Bodens Energi
 • SCA Obbola
 • Ragn-sells
 • Dåva DAC
 • D-Tox
 • Piteå Såg och Hyvleri
 • Geogen AB
 • Spinchem
 • Piteå Science Park
 • Luleå MiljöResurs AB
 • Envix
 • Robertsfors kommun
 • Nordmaling kommun
 • Bodens kommun
By Formsmedjan. Powered by Yago
Var med
och
förändra