Hoppa till innehållet

NYHETER FRÅN BRANSCHEN

 


Lagrat slam blir en resurs

26 juni 2018
25 000 ton slam produceras årligen vid de svenska masugnarna för malmbaserad råjärnstilverkning. Med ett bättre utnyttjande av slammet så skulle...

Första spadtaget mot fossilfri stålproduktion

25 juni 2018
Statsminister Stefan Löfvén var på plats tillsammans med miljöminister Isabella Lövin och företrädare för Hybrit i Luleå för att markera starten på...

HaV släpper slutrapport om rening av avloppsvatten

19 juni 2018
HaV (Havs och vattenmyndigheten) har på uppdrag av regeringen under åren 2014-2017 finansierat olika projekt för utveckling av reningsteknik i...

Indien förbjuder engångsartiklar av plast

11 juni 2018
Indien utlovade i samband med FNs World Environment Day 5:e juni 2018 att få bukt med sina problem kopplat till plastartiklar med...

Pappersflaska för framtiden

11 juni 2018
En träfiberbaserad flaska för kolsyrade drycker utvecklas nu i Danmark av svenskt trä. Tanken är att ersätta alla de glas och plastflaskor som inte...

Ansökan till utmaningsdriven innovation Vinnova

7 juni 2018
Vinnovas program Utmaningsdriven innovation (UDI) vill genom bred samverkan hitta lösningar för att möta vår tids stora globala samhällsutmaningar....

Hållbart bränsleföretag från norr uppmärksammas

5 juni 2018
Skellefteåbaserade Eco-Oil mål är att lyckas framställa 100% förnybar och koldioxidneutral bensin, diesel och flygbränsle. Baserat på...

Nya utlysningar från RE:Source- Hållbar materialanvändning & resurseffektivitet

5 juni 2018
Två utlysningar på temat hållbar materialanvändning är öppnade. Utlysningarna riktar sig till projekt som riktar sig till demonstrationsprojekt för...

Avfallsmängderna ökar i högkonjunktur

29 maj 2018
Avfall Sverige presenterar nu statistik över hushållsavfall för 2017. Avfallsmängderna ökar med 2,5% jämfört med 2016-års siffror. En stor del av...

Debattartikel i Ny teknik från North Sweden Cleantech

28 maj 2018
Susanne Lindström, North Sweden Cleantech skriver i Ny Teknik om norra Sverige som den plats där miljöteknikens framtid finns:"Det krävs mer...

Samverkansparter

Finansiärer

 • Bodens Energi
 • SCA Obbola
 • Ragn-sells
 • Dåva DAC
 • D-Tox
 • Piteå Såg och Hyvleri
 • Geogen AB
 • Spinchem
 • Piteå Science Park
 • Luleå MiljöResurs AB
 • Envix
 • Robertsfors kommun
 • Nordmaling kommun
 • Bodens kommun
Var med
och
förändra