Hoppa till innehållet
25 januari 2018

Fossila bränslen kan bli gröna

Ny upptäckt kan omvandla fossila bränslen till gröna.

Det är forskare vid Ohio State University som har lyckats skapa en process som innebär att fossila bränslen som kol och oljeskiffer kan användas utan att släppa ut koldioxid. Processen bygger i korthet på att gasen från kolkraftverk fångas upp innan den når ut i atmosfären.

Kemisk looping, som tekniken kallas, använder sig av metalloxidpartiklar vid förbränningen i högtrycksreaktorer utan syre. Metalloxiden är det som ger syre till reaktionen.

I sina tester har forskarna lyckats få till en process där man förvandlar oljeskiffer till produkter som metanol och bensin – och samtidigt förbrukar koldioxid. Nästa steg är att testa partiklarna med kolförbränning.

Ingenjörerna vid universitetet har även lyckats att med hjälp av kemisk looping utforma en process för att producera syntetisk gas. Något som de kan använda som byggstenar i ammoniak, plast och, kanske till och med, i kolfiber. Då finns en potentiell användning av koldioxid som råmaterial för att få fram användbara produkter.

Källa: Läs mer/NyTeknik

 

 


Fler artiklar

Lagrat slam blir en resurs

26 juni 2018
25 000 ton slam produceras årligen vid de svenska masugnarna för malmbaserad råjärnstilverkning. Med ett bättre utnyttjande av slammet så skulle...

Första spadtaget mot fossilfri stålproduktion

25 juni 2018
Statsminister Stefan Löfvén var på plats tillsammans med miljöminister Isabella Lövin och företrädare för Hybrit i Luleå för att markera starten på...

HaV släpper slutrapport om rening av avloppsvatten

19 juni 2018
HaV (Havs och vattenmyndigheten) har på uppdrag av regeringen under åren 2014-2017 finansierat olika projekt för utveckling av reningsteknik i...


Samverkansparter

Finansiärer

 • Bodens Energi
 • SCA Obbola
 • Ragn-sells
 • Dåva DAC
 • D-Tox
 • Piteå Såg och Hyvleri
 • Geogen AB
 • Spinchem
 • Piteå Science Park
 • Luleå MiljöResurs AB
 • Envix
 • Robertsfors kommun
 • Nordmaling kommun
 • Bodens kommun
Var med
och
förändra