Hoppa till innehållet
25 januari 2018

Fossila bränslen kan bli gröna

Ny upptäckt kan omvandla fossila bränslen till gröna.

Det är forskare vid Ohio State University som har lyckats skapa en process som innebär att fossila bränslen som kol och oljeskiffer kan användas utan att släppa ut koldioxid. Processen bygger i korthet på att gasen från kolkraftverk fångas upp innan den når ut i atmosfären.

Kemisk looping, som tekniken kallas, använder sig av metalloxidpartiklar vid förbränningen i högtrycksreaktorer utan syre. Metalloxiden är det som ger syre till reaktionen.

I sina tester har forskarna lyckats få till en process där man förvandlar oljeskiffer till produkter som metanol och bensin – och samtidigt förbrukar koldioxid. Nästa steg är att testa partiklarna med kolförbränning.

Ingenjörerna vid universitetet har även lyckats att med hjälp av kemisk looping utforma en process för att producera syntetisk gas. Något som de kan använda som byggstenar i ammoniak, plast och, kanske till och med, i kolfiber. Då finns en potentiell användning av koldioxid som råmaterial för att få fram användbara produkter.

Källa: Läs mer/NyTeknik

 

 


Fler artiklar

Kommunmedborgarna föredrar återvunnet

13 augusti 2018
Sifo har på uppdrag av Ragn-Sells undersökt kommunmedborgarnas inställning till att kommunerna vid offentliga upphandlingar ska prioritera...

SGI leder utredning om negativa utsläpp av växthusgaser

6 augusti 2018
Åsa-Britt Karlsson generaldirektör vid Statens geotekniska institut har fått i uppdrag av regeringen att leda utredningen om negativa utsläpp av...

Slamutredning på bordet för regeringen

6 augusti 2018
Regeringens utredning ska ta fram förslag på förbud mot att sprida avloppsslam på jordbruksmark samt krav för att återvinna fosfor ur avloppsslam....


Samverkansparter

Finansiärer

 • Bodens Energi
 • SCA Obbola
 • Ragn-sells
 • Dåva DAC
 • D-Tox
 • Piteå Såg och Hyvleri
 • Geogen AB
 • Spinchem
 • Piteå Science Park
 • Luleå MiljöResurs AB
 • Envix
 • Robertsfors kommun
 • Nordmaling kommun
 • Bodens kommun
Var med
och
förändra