Hoppa till innehållet
2 mars 2018

Koldioxid importeras för forskning

Forskare vid Luleå Tekniska Universitet ska importera koldioxid från Polen och Spanien.

Projektet är ett led i forskningen kring växthusgasen och målet är att omvandla koldioxiden till etanol och/eller andra baskemikalier.

Luleå tekniska universitet deltar som enda svenska universitet i det EU-finansierade forskningsprojektet BioRECO2VER. Arbetet sker i nära samarbete med olika processindustrier i Europa. Här ska man med hjälp av miljövänlig teknik fånga in och avskilja koldioxid ur rökgaser via biokemiska metoder. Andra forskare i Europa ska sedan omvandla koldioxiden och visa att det fungerar även på storkslig nivå, skriver Norrbottens media.

Den importerade gasen kommer från två cement­industrier, Orlen i Polen och Cementos Portland Valderrivas i Spanien. Ulrika Rova och två forskarkollegor vid LTU, Paul Christakopoulos och Magnus Sjöblom, har funnit en metod att samla­ upp koldioxid från rök­gaser med hjälp av ­effektiva enzymer.

De tre forskarna arbetar dessutom med lösningsmedel som ska kunna absorbera större mängder kol­dioxid per viktenhet samt ett projekt för att kunna omvandla koldioxid till etanol med hjälp av förnybar elektricitet.

EU:s målsättning är att sänka utsläppen av växthusgaser med minst 40 procent fram till år 2030 jämfört med 1990 års utsläppsnivåer.


Fler artiklar

Kommunmedborgarna föredrar återvunnet

13 augusti 2018
Sifo har på uppdrag av Ragn-Sells undersökt kommunmedborgarnas inställning till att kommunerna vid offentliga upphandlingar ska prioritera...

SGI leder utredning om negativa utsläpp av växthusgaser

6 augusti 2018
Åsa-Britt Karlsson generaldirektör vid Statens geotekniska institut har fått i uppdrag av regeringen att leda utredningen om negativa utsläpp av...

Slamutredning på bordet för regeringen

6 augusti 2018
Regeringens utredning ska ta fram förslag på förbud mot att sprida avloppsslam på jordbruksmark samt krav för att återvinna fosfor ur avloppsslam....


Samverkansparter

Finansiärer

 • Bodens Energi
 • SCA Obbola
 • Ragn-sells
 • Dåva DAC
 • D-Tox
 • Piteå Såg och Hyvleri
 • Geogen AB
 • Spinchem
 • Piteå Science Park
 • Luleå MiljöResurs AB
 • Envix
 • Robertsfors kommun
 • Nordmaling kommun
 • Bodens kommun
Var med
och
förändra