Hoppa till innehållet
2 mars 2018

Koldioxid importeras för forskning

Forskare vid Luleå Tekniska Universitet ska importera koldioxid från Polen och Spanien.

Projektet är ett led i forskningen kring växthusgasen och målet är att omvandla koldioxiden till etanol och/eller andra baskemikalier.

Luleå tekniska universitet deltar som enda svenska universitet i det EU-finansierade forskningsprojektet BioRECO2VER. Arbetet sker i nära samarbete med olika processindustrier i Europa. Här ska man med hjälp av miljövänlig teknik fånga in och avskilja koldioxid ur rökgaser via biokemiska metoder. Andra forskare i Europa ska sedan omvandla koldioxiden och visa att det fungerar även på storkslig nivå, skriver Norrbottens media.

Den importerade gasen kommer från två cement­industrier, Orlen i Polen och Cementos Portland Valderrivas i Spanien. Ulrika Rova och två forskarkollegor vid LTU, Paul Christakopoulos och Magnus Sjöblom, har funnit en metod att samla­ upp koldioxid från rök­gaser med hjälp av ­effektiva enzymer.

De tre forskarna arbetar dessutom med lösningsmedel som ska kunna absorbera större mängder kol­dioxid per viktenhet samt ett projekt för att kunna omvandla koldioxid till etanol med hjälp av förnybar elektricitet.

EU:s målsättning är att sänka utsläppen av växthusgaser med minst 40 procent fram till år 2030 jämfört med 1990 års utsläppsnivåer.


Fler artiklar

Lagrat slam blir en resurs

26 juni 2018
25 000 ton slam produceras årligen vid de svenska masugnarna för malmbaserad råjärnstilverkning. Med ett bättre utnyttjande av slammet så skulle...

Första spadtaget mot fossilfri stålproduktion

25 juni 2018
Statsminister Stefan Löfvén var på plats tillsammans med miljöminister Isabella Lövin och företrädare för Hybrit i Luleå för att markera starten på...

HaV släpper slutrapport om rening av avloppsvatten

19 juni 2018
HaV (Havs och vattenmyndigheten) har på uppdrag av regeringen under åren 2014-2017 finansierat olika projekt för utveckling av reningsteknik i...


Samverkansparter

Finansiärer

 • Bodens Energi
 • SCA Obbola
 • Ragn-sells
 • Dåva DAC
 • D-Tox
 • Piteå Såg och Hyvleri
 • Geogen AB
 • Spinchem
 • Piteå Science Park
 • Luleå MiljöResurs AB
 • Envix
 • Robertsfors kommun
 • Nordmaling kommun
 • Bodens kommun
Var med
och
förändra