Hoppa till innehållet
15 mars 2018

Hypermodern slammottagning i Luleå

En ny hypermodern anläggning för slammottagning ger Stena Recycling i Luleå helt nya miljömöjligheter.

Det är Stena Recycling som driver projektet som startade med planering under maj månad 2017. Behovet att ta emot större mängder miljöfarligt oljehaltigt slam hade dock funnits betydligt länge och fram till invigningen av den nya anläggningen löste Stena Recycling sina kunders problem på olika sätt, bland annat genom att transportera slammet till Piteå eller Umeå.

Nu är den sista pusselbiten på plats sedan en tid tillbaka och den nya anläggningen skiljer ut olja, vatten och grus via en process där gruset som samlas i botten transporteras bort med två stora skruvar. Sedan pumpas det förorenade vattnet ut och renas från de sista partiklarna i en stor centrifug.

Vid full drift kan anläggningen ta emot upp till 250 ton slam i veckan.


Fler artiklar

Lagrat slam blir en resurs

26 juni 2018
25 000 ton slam produceras årligen vid de svenska masugnarna för malmbaserad råjärnstilverkning. Med ett bättre utnyttjande av slammet så skulle...

Första spadtaget mot fossilfri stålproduktion

25 juni 2018
Statsminister Stefan Löfvén var på plats tillsammans med miljöminister Isabella Lövin och företrädare för Hybrit i Luleå för att markera starten på...

HaV släpper slutrapport om rening av avloppsvatten

19 juni 2018
HaV (Havs och vattenmyndigheten) har på uppdrag av regeringen under åren 2014-2017 finansierat olika projekt för utveckling av reningsteknik i...


Samverkansparter

Finansiärer

 • Bodens Energi
 • SCA Obbola
 • Ragn-sells
 • Dåva DAC
 • D-Tox
 • Piteå Såg och Hyvleri
 • Geogen AB
 • Spinchem
 • Piteå Science Park
 • Luleå MiljöResurs AB
 • Envix
 • Robertsfors kommun
 • Nordmaling kommun
 • Bodens kommun
Var med
och
förändra