Hoppa till innehållet
15 mars 2018

Hypermodern slammottagning i Luleå

En ny hypermodern anläggning för slammottagning ger Stena Recycling i Luleå helt nya miljömöjligheter.

Det är Stena Recycling som driver projektet som startade med planering under maj månad 2017. Behovet att ta emot större mängder miljöfarligt oljehaltigt slam hade dock funnits betydligt länge och fram till invigningen av den nya anläggningen löste Stena Recycling sina kunders problem på olika sätt, bland annat genom att transportera slammet till Piteå eller Umeå.

Nu är den sista pusselbiten på plats sedan en tid tillbaka och den nya anläggningen skiljer ut olja, vatten och grus via en process där gruset som samlas i botten transporteras bort med två stora skruvar. Sedan pumpas det förorenade vattnet ut och renas från de sista partiklarna i en stor centrifug.

Vid full drift kan anläggningen ta emot upp till 250 ton slam i veckan.


Fler artiklar

Kommunmedborgarna föredrar återvunnet

13 augusti 2018
Sifo har på uppdrag av Ragn-Sells undersökt kommunmedborgarnas inställning till att kommunerna vid offentliga upphandlingar ska prioritera...

SGI leder utredning om negativa utsläpp av växthusgaser

6 augusti 2018
Åsa-Britt Karlsson generaldirektör vid Statens geotekniska institut har fått i uppdrag av regeringen att leda utredningen om negativa utsläpp av...

Slamutredning på bordet för regeringen

6 augusti 2018
Regeringens utredning ska ta fram förslag på förbud mot att sprida avloppsslam på jordbruksmark samt krav för att återvinna fosfor ur avloppsslam....


Samverkansparter

Finansiärer

 • Bodens Energi
 • SCA Obbola
 • Ragn-sells
 • Dåva DAC
 • D-Tox
 • Piteå Såg och Hyvleri
 • Geogen AB
 • Spinchem
 • Piteå Science Park
 • Luleå MiljöResurs AB
 • Envix
 • Robertsfors kommun
 • Nordmaling kommun
 • Bodens kommun
Var med
och
förändra