Hoppa till innehållet
19 mars 2018

Sverige mötesvärd inför förhandlingar om ett globalt kemikalieavtal

Representanter från en rad länder träffades i Stockholm mellan den 12:e -15:e mars för en global konferens avseende hanteringen av kemikalier och avfall från år 2020. Det internationella samarbetet på kemikalieområdet i dagsläget bestårav den så kallade SAICM-strategin, som sträcker sig till 2020.

Konferensen i Stockholm handlar just om att utveckla en ny global målstruktur för kemikalier och avfall som ska gälla därefter. Intensiva diskussioner om vad som ska ske efter 2020 förs just nu.

Sverige vill forma en koalition med ambitiösa länder för att få tillstånd ett globalt ramverk för kemikalier och avfall, likt det Parisavtal som nu finns för klimat. Sveriges miljöminister Karolina Skog säger till DN: "Vi lever i en globaliserad värld med internet och e-handel, då behöver vi ha globala regler för produkter och kemikalier"

Mer info och bakgrund:

https://www.dn.se/nyheter/vetenskap/miljoministerns-mal-parisavtal-for-kemikalier-och-avfall/ 

https://www.dn.se/nyheter/vetenskap/miljoministerns-mal-parisavtal-for-kemikalier-och-avfall/

http://www.regeringskansliet.se/pressmeddelanden/2018/03/sverige-vard-for-strategiskt-mote-infor-forhandlingar-om-ett-globalt-avtal-for-kemikalier/

http://www.regeringskansliet.se/pressmeddelanden/2018/03/sverige-vard-for-strategiskt-mote-infor-forhandlingar-om-ett-globalt-avtal-for-kemikalier/

http://www.saicm.org/

 


Fler artiklar

Kommunmedborgarna föredrar återvunnet

13 augusti 2018
Sifo har på uppdrag av Ragn-Sells undersökt kommunmedborgarnas inställning till att kommunerna vid offentliga upphandlingar ska prioritera...

SGI leder utredning om negativa utsläpp av växthusgaser

6 augusti 2018
Åsa-Britt Karlsson generaldirektör vid Statens geotekniska institut har fått i uppdrag av regeringen att leda utredningen om negativa utsläpp av...

Slamutredning på bordet för regeringen

6 augusti 2018
Regeringens utredning ska ta fram förslag på förbud mot att sprida avloppsslam på jordbruksmark samt krav för att återvinna fosfor ur avloppsslam....


Samverkansparter

Finansiärer

 • Bodens Energi
 • SCA Obbola
 • Ragn-sells
 • Dåva DAC
 • D-Tox
 • Piteå Såg och Hyvleri
 • Geogen AB
 • Spinchem
 • Piteå Science Park
 • Luleå MiljöResurs AB
 • Envix
 • Robertsfors kommun
 • Nordmaling kommun
 • Bodens kommun
Var med
och
förändra