Hoppa till innehållet
19 mars 2018

Sverige mötesvärd inför förhandlingar om ett globalt kemikalieavtal

Representanter från en rad länder träffades i Stockholm mellan den 12:e -15:e mars för en global konferens avseende hanteringen av kemikalier och avfall från år 2020. Det internationella samarbetet på kemikalieområdet i dagsläget bestårav den så kallade SAICM-strategin, som sträcker sig till 2020.

Konferensen i Stockholm handlar just om att utveckla en ny global målstruktur för kemikalier och avfall som ska gälla därefter. Intensiva diskussioner om vad som ska ske efter 2020 förs just nu.

Sverige vill forma en koalition med ambitiösa länder för att få tillstånd ett globalt ramverk för kemikalier och avfall, likt det Parisavtal som nu finns för klimat. Sveriges miljöminister Karolina Skog säger till DN: "Vi lever i en globaliserad värld med internet och e-handel, då behöver vi ha globala regler för produkter och kemikalier"

Mer info och bakgrund:

https://www.dn.se/nyheter/vetenskap/miljoministerns-mal-parisavtal-for-kemikalier-och-avfall/ 

https://www.dn.se/nyheter/vetenskap/miljoministerns-mal-parisavtal-for-kemikalier-och-avfall/

http://www.regeringskansliet.se/pressmeddelanden/2018/03/sverige-vard-for-strategiskt-mote-infor-forhandlingar-om-ett-globalt-avtal-for-kemikalier/

http://www.regeringskansliet.se/pressmeddelanden/2018/03/sverige-vard-for-strategiskt-mote-infor-forhandlingar-om-ett-globalt-avtal-for-kemikalier/

http://www.saicm.org/

 


Fler artiklar

Lagrat slam blir en resurs

26 juni 2018
25 000 ton slam produceras årligen vid de svenska masugnarna för malmbaserad råjärnstilverkning. Med ett bättre utnyttjande av slammet så skulle...

Första spadtaget mot fossilfri stålproduktion

25 juni 2018
Statsminister Stefan Löfvén var på plats tillsammans med miljöminister Isabella Lövin och företrädare för Hybrit i Luleå för att markera starten på...

HaV släpper slutrapport om rening av avloppsvatten

19 juni 2018
HaV (Havs och vattenmyndigheten) har på uppdrag av regeringen under åren 2014-2017 finansierat olika projekt för utveckling av reningsteknik i...


Samverkansparter

Finansiärer

 • Bodens Energi
 • SCA Obbola
 • Ragn-sells
 • Dåva DAC
 • D-Tox
 • Piteå Såg och Hyvleri
 • Geogen AB
 • Spinchem
 • Piteå Science Park
 • Luleå MiljöResurs AB
 • Envix
 • Robertsfors kommun
 • Nordmaling kommun
 • Bodens kommun
Var med
och
förändra