Hoppa till innehållet
23 april 2018

Sverige och Finland enade för en utvecklad bioekonomi

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och Finlands jord- och skogsbruksminister Jari Leppä har kommit överens om ett utökat samarbete inom bioekonomi.

Gemensamma prioriterade områden för samarbetet är utveckling av att tillvarata bioråvara från skog genom:

-Avancerade biodrivmedel
-Cirkulära biobaserade och bionedbrytbara material
-Avancerade biobaserade material för t.ex. energilagring
-Hållbart protein från reststömmar i bioraffinaderier

Läs mer på: 

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/04/sverige-och-finland-enade-for-en-utvecklad-bioekonomi/ 


Fler artiklar

Lagrat slam blir en resurs

26 juni 2018
25 000 ton slam produceras årligen vid de svenska masugnarna för malmbaserad råjärnstilverkning. Med ett bättre utnyttjande av slammet så skulle...

Första spadtaget mot fossilfri stålproduktion

25 juni 2018
Statsminister Stefan Löfvén var på plats tillsammans med miljöminister Isabella Lövin och företrädare för Hybrit i Luleå för att markera starten på...

HaV släpper slutrapport om rening av avloppsvatten

19 juni 2018
HaV (Havs och vattenmyndigheten) har på uppdrag av regeringen under åren 2014-2017 finansierat olika projekt för utveckling av reningsteknik i...


Samverkansparter

Finansiärer

 • Bodens Energi
 • SCA Obbola
 • Ragn-sells
 • Dåva DAC
 • D-Tox
 • Piteå Såg och Hyvleri
 • Geogen AB
 • Spinchem
 • Piteå Science Park
 • Luleå MiljöResurs AB
 • Envix
 • Robertsfors kommun
 • Nordmaling kommun
 • Bodens kommun
Var med
och
förändra