Hoppa till innehållet
5 juni 2018

Hållbart bränsleföretag från norr uppmärksammas

Skellefteåbaserade Eco-Oil mål är att lyckas framställa 100% förnybar och koldioxidneutral bensin, diesel och flygbränsle. Baserat på energigrödor, skogsavfall, matrester, hushållsavfall, jordbruksavfall eller till och med gammalt tidningspapper tas bräsnlet fram via en patenterad processanläggning.

Företaget som nu bygger två fullskaliga anläggningar och är aktuell för börsnotering blev nyligen uppmärksammande i TV4.

Läs mer och se video här

Källa: North Sweden Cleantech


Fler artiklar

Kommunmedborgarna föredrar återvunnet

13 augusti 2018
Sifo har på uppdrag av Ragn-Sells undersökt kommunmedborgarnas inställning till att kommunerna vid offentliga upphandlingar ska prioritera...

SGI leder utredning om negativa utsläpp av växthusgaser

6 augusti 2018
Åsa-Britt Karlsson generaldirektör vid Statens geotekniska institut har fått i uppdrag av regeringen att leda utredningen om negativa utsläpp av...

Slamutredning på bordet för regeringen

6 augusti 2018
Regeringens utredning ska ta fram förslag på förbud mot att sprida avloppsslam på jordbruksmark samt krav för att återvinna fosfor ur avloppsslam....


Samverkansparter

Finansiärer

 • Bodens Energi
 • SCA Obbola
 • Ragn-sells
 • Dåva DAC
 • D-Tox
 • Piteå Såg och Hyvleri
 • Geogen AB
 • Spinchem
 • Piteå Science Park
 • Luleå MiljöResurs AB
 • Envix
 • Robertsfors kommun
 • Nordmaling kommun
 • Bodens kommun
Var med
och
förändra