Hoppa till innehållet
7 juni 2018

Ansökan till utmaningsdriven innovation Vinnova

Vinnovas program Utmaningsdriven innovation (UDI) vill genom bred samverkan hitta lösningar för att möta vår tids stora globala samhällsutmaningar. Klimatkrisen och omställning till förnybar energi, hållbar konsumtion och produktion, men också en god hälsa för alla, minskad ojämlikhet och social utsatthet.

I Steg 1 av programmet som nu är aktuell ligger fokus på att utveckla er idé om lösning, samt planera för hur den ska tas fram och komma till användning. I det första steget kan projekt söka maximalt 500 000 kronor.

Ansökan ska in senast 6:e september 2018.

Mer information finner du här

Källa: Vinnova


Fler artiklar

Kommunmedborgarna föredrar återvunnet

13 augusti 2018
Sifo har på uppdrag av Ragn-Sells undersökt kommunmedborgarnas inställning till att kommunerna vid offentliga upphandlingar ska prioritera...

SGI leder utredning om negativa utsläpp av växthusgaser

6 augusti 2018
Åsa-Britt Karlsson generaldirektör vid Statens geotekniska institut har fått i uppdrag av regeringen att leda utredningen om negativa utsläpp av...

Slamutredning på bordet för regeringen

6 augusti 2018
Regeringens utredning ska ta fram förslag på förbud mot att sprida avloppsslam på jordbruksmark samt krav för att återvinna fosfor ur avloppsslam....


Samverkansparter

Finansiärer

 • Bodens Energi
 • SCA Obbola
 • Ragn-sells
 • Dåva DAC
 • D-Tox
 • Piteå Såg och Hyvleri
 • Geogen AB
 • Spinchem
 • Piteå Science Park
 • Luleå MiljöResurs AB
 • Envix
 • Robertsfors kommun
 • Nordmaling kommun
 • Bodens kommun
Var med
och
förändra