Hoppa till innehållet
7 juni 2018

Ansökan till utmaningsdriven innovation Vinnova

Vinnovas program Utmaningsdriven innovation (UDI) vill genom bred samverkan hitta lösningar för att möta vår tids stora globala samhällsutmaningar. Klimatkrisen och omställning till förnybar energi, hållbar konsumtion och produktion, men också en god hälsa för alla, minskad ojämlikhet och social utsatthet.

I Steg 1 av programmet som nu är aktuell ligger fokus på att utveckla er idé om lösning, samt planera för hur den ska tas fram och komma till användning. I det första steget kan projekt söka maximalt 500 000 kronor.

Ansökan ska in senast 6:e september 2018.

Mer information finner du här

Källa: Vinnova


Fler artiklar

Lagrat slam blir en resurs

26 juni 2018
25 000 ton slam produceras årligen vid de svenska masugnarna för malmbaserad råjärnstilverkning. Med ett bättre utnyttjande av slammet så skulle...

Första spadtaget mot fossilfri stålproduktion

25 juni 2018
Statsminister Stefan Löfvén var på plats tillsammans med miljöminister Isabella Lövin och företrädare för Hybrit i Luleå för att markera starten på...

HaV släpper slutrapport om rening av avloppsvatten

19 juni 2018
HaV (Havs och vattenmyndigheten) har på uppdrag av regeringen under åren 2014-2017 finansierat olika projekt för utveckling av reningsteknik i...


Samverkansparter

Finansiärer

 • Bodens Energi
 • SCA Obbola
 • Ragn-sells
 • Dåva DAC
 • D-Tox
 • Piteå Såg och Hyvleri
 • Geogen AB
 • Spinchem
 • Piteå Science Park
 • Luleå MiljöResurs AB
 • Envix
 • Robertsfors kommun
 • Nordmaling kommun
 • Bodens kommun
Var med
och
förändra