Hoppa till innehållet
26 juni 2018

Lagrat slam blir en resurs

25 000 ton slam produceras årligen vid de svenska masugnarna för malmbaserad råjärnstilverkning. Med ett bättre utnyttjande av slammet så skulle man kunna minska användningen av järmalmspellets med 15 000 ton per år.

SWEREA Mefos driver ett projekt för att kunna separera zink från övriga ämnen i slammet och bygger nu en försöksanläggning för ändamålet. Istället för att deponera slam, vilket man i dagsläget gör på grund av zinkinnehållet så är målet att det slammet ska vara en resurs.

– Eftersom det här slammet innehåller höga halter av värdefulla element som järn och kol skulle ett nyttiggörande i de metallurgiska processerna både minska mängden lagrat material och ge besparingar avseende jungfruligt råmaterial. Därför är det av stort ekonomisk och miljömässigt värde att utveckla en metod som gör detta möjligt, säger projektledare Katarina Lundkvist på Swerea MEFOS.

Mer info kan du läsa här

 


Fler artiklar

Första spadtaget mot fossilfri stålproduktion

25 juni 2018
Statsminister Stefan Löfvén var på plats tillsammans med miljöminister Isabella Lövin och företrädare för Hybrit i Luleå för att markera starten på...

HaV släpper slutrapport om rening av avloppsvatten

19 juni 2018
HaV (Havs och vattenmyndigheten) har på uppdrag av regeringen under åren 2014-2017 finansierat olika projekt för utveckling av reningsteknik i...

Indien förbjuder engångsartiklar av plast

11 juni 2018
Indien utlovade i samband med FNs World Environment Day 5:e juni 2018 att få bukt med sina problem kopplat till plastartiklar med...


Samverkansparter

Finansiärer

 • Bodens Energi
 • SCA Obbola
 • Ragn-sells
 • Dåva DAC
 • D-Tox
 • Piteå Såg och Hyvleri
 • Geogen AB
 • Spinchem
 • Piteå Science Park
 • Luleå MiljöResurs AB
 • Envix
 • Robertsfors kommun
 • Nordmaling kommun
 • Bodens kommun
Var med
och
förändra