Hoppa till innehållet
6 augusti 2018

Slamutredning på bordet för regeringen

Regeringens utredning ska ta fram förslag på förbud mot att sprida avloppsslam på jordbruksmark samt krav för att återvinna fosfor ur avloppsslam. Avloppsslam innehåller miljö- och hälsoskadliga ämnen, läkemedelsrester och mikroplaster enligt regeringen vill dem med denna utredning och efterföljande förslag skapa förutsättninger för en cirkulär ekonomi där avfall hanteras som en resurs.

Målsättningen med utredningen är att fosfor ska återvinnas på ett giftfritt och säkert sätt från avloppsslam och kunna återanvändas i större utsträckning i jordbruket.

Läs mer här på regeringens hemsida

Kommitédirektivet kan läsas här


Fler artiklar

Kommunmedborgarna föredrar återvunnet

13 augusti 2018
Sifo har på uppdrag av Ragn-Sells undersökt kommunmedborgarnas inställning till att kommunerna vid offentliga upphandlingar ska prioritera...

SGI leder utredning om negativa utsläpp av växthusgaser

6 augusti 2018
Åsa-Britt Karlsson generaldirektör vid Statens geotekniska institut har fått i uppdrag av regeringen att leda utredningen om negativa utsläpp av...

Lagrat slam blir en resurs

26 juni 2018
25 000 ton slam produceras årligen vid de svenska masugnarna för malmbaserad råjärnstilverkning. Med ett bättre utnyttjande av slammet så skulle...


Samverkansparter

Finansiärer

 • Bodens Energi
 • SCA Obbola
 • Ragn-sells
 • Dåva DAC
 • D-Tox
 • Piteå Såg och Hyvleri
 • Geogen AB
 • Spinchem
 • Piteå Science Park
 • Luleå MiljöResurs AB
 • Envix
 • Robertsfors kommun
 • Nordmaling kommun
 • Bodens kommun
Var med
och
förändra