Hoppa till innehållet
Green North
22 juni 2017

Green North

Om Green North


Green North vill generera smart tillväxt och samverkan genom att samla regionala tillgångar vid en gemensam miljöteknisk innovations- och resursplattform som skapar kunskapsbryggor mellan företag, akademi och samhälle. 

 

Projektet är ett samverkansprojekt mellan Umeå Universitet, Luleå tekniska universitet, MTC AB och Formsmedjan AB. Syftet med projektet är att göra miljöteknik branschen i Norra Norrland
starkare och effektivare, genom att skapa en innovations- och resursplattform som ska stimulera utvecklingen av miljöteknik. Projektet är uppdelat i olika delmål där man bl a ska arbeta med att införa nya arbetssätt för
utvecklingsarbete mellan SME, universitetet och samhälle, genomföra ett antal tillämpningsprojekt och stärka SME genom kompetenshöjning och specialisering. Green North som innovations- och resursplattform förväntas utvecklas till ett känt varumärke i regionen, nationellt och internationellt. Green North ska förknippas med framsynta miljötekniska produkter och tjänster, transparenta och effektiva processer som stödjer
samverkan i affärsutveckling och innovation. För det regionala näringslivet bidrar Green North till en ökad konkurrenskraft genom en bättre forskningsanknytning, effektivare utvecklingsprocesser och bredare nätverk. Green North ger även regionen en högre självförsörjningsgrad inom kompetensområdet.

 

GREEN NORTH har en totalbudget på 23,4 miljoner kronor. Huvudfinansiär av projektet är Tillväxtverket som beviljat stöd om 11,7 Mkr ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden. Betydande offentlig medfinansiering har också erhållits från Region Västerbotten, Umeå kommun, Luleå kommun samt Norrbottens läns landsting. Övrig finansiering sker genom kontant och in kind finansiering av medverkande projektparter. Projektet pågår perioden 1 september, 2016 – 31 december, 2019.


Fler artiklar

Peter skyddar grundvattnet genom barriärer

12 juni 2018
Peter Haglunds projekt med renande barriärteknik vid Domsjö industriområde i Örnsköldsvik går vidare sedan barriärerna installerats under...

Anders en nestor i miljöteknik

7 juni 2018
Han halkade in på avfallsforskning genom en slump, men efter ett hundratal projekt är Anders Lagerkvist en välkänd profil i miljöteknikkretsar.-...

Jurate renar arsenikförorenat grundvatten

31 maj 2018
För Jurate Kumpiene stod miljöfrågorna tidigt i centrum. För att kunna påverka, förbättra och förändra utbildade hon sig till miljöingenjör.- Green...


Samverkansparter

Finansiärer

 • Bodens Energi
 • SCA Obbola
 • Ragn-sells
 • Dåva DAC
 • D-Tox
 • Piteå Såg och Hyvleri
 • Geogen AB
 • Spinchem
 • Piteå Science Park
 • Luleå MiljöResurs AB
 • Envix
 • Robertsfors kommun
 • Nordmaling kommun
 • Bodens kommun
Var med
och
förändra