Hoppa till innehållet
Green North
22 juni 2017

Green North

Om Green North


Green North vill generera smart tillväxt och samverkan genom att samla regionala tillgångar vid en gemensam miljöteknisk innovations- och resursplattform som skapar kunskapsbryggor mellan företag, akademi och samhälle. 

 

Projektet är ett samverkansprojekt mellan Umeå Universitet, Luleå tekniska universitet, MTC AB och Formsmedjan AB. Syftet med projektet är att göra miljöteknik branschen i Norra Norrland
starkare och effektivare, genom att skapa en innovations- och resursplattform som ska stimulera utvecklingen av miljöteknik. Projektet är uppdelat i olika delmål där man bl a ska arbeta med att införa nya arbetssätt för
utvecklingsarbete mellan SME, universitetet och samhälle, genomföra ett antal tillämpningsprojekt och stärka SME genom kompetenshöjning och specialisering. Green North som innovations- och resursplattform förväntas utvecklas till ett känt varumärke i regionen, nationellt och internationellt. Green North ska förknippas med framsynta miljötekniska produkter och tjänster, transparenta och effektiva processer som stödjer
samverkan i affärsutveckling och innovation. För det regionala näringslivet bidrar Green North till en ökad konkurrenskraft genom en bättre forskningsanknytning, effektivare utvecklingsprocesser och bredare nätverk. Green North ger även regionen en högre självförsörjningsgrad inom kompetensområdet.

 

GREEN NORTH har en totalbudget på 23,4 miljoner kronor. Huvudfinansiär av projektet är Tillväxtverket som beviljat stöd om 11,7 Mkr ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden. Betydande offentlig medfinansiering har också erhållits från Region Västerbotten, Umeå kommun, Luleå kommun samt Norrbottens läns landsting. Övrig finansiering sker genom kontant och in kind finansiering av medverkande projektparter. Projektet pågår perioden 1 september, 2016 – 31 december, 2019.


Fler artiklar

I Umeå finns framtidens testbädd

5 november 2018
Att skala upp och testa miljöteknik från labb till pilotanläggning – det är tanken med Miljötekniskt center, MTC, i Umeå. Här ska universitetens...

Från aska till byggmaterial – så ska Lale få ordning på slaggruset

22 oktober 2018
När avfallet bränns i värmeverket i Boden bildas bottenaska. Bottenaskan, eller slaggruset som det heter, är ett miljöproblem – men skulle kanske...

Green North växlar upp och välkomnar Erik Rosenbaum

28 september 2018
Green North har lagt i en extra växel och anställt Erik Rosenbaum för att stärka länken mellan näringslivet och akademin för ökad samverkan och...


Samverkansparter

Finansiärer

 • Bodens Energi
 • SCA Obbola
 • Ragn-sells
 • Dåva DAC
 • D-Tox
 • Piteå Såg och Hyvleri
 • Geogen AB
 • Spinchem
 • Piteå Science Park
 • Luleå MiljöResurs AB
 • Envix
 • Robertsfors kommun
 • Nordmaling kommun
 • Bodens kommun
Var med
och
förändra