Hoppa till innehållet
Prover tagna vid deponianläggningen i Obbola
27 juni 2017

Prover tagna vid deponianläggningen i Obbola

I början av juni togs det prover vid provytorna vid SCA:s pappersbruk i Obbola. Detta är en del i projektet för framtida eventuell användning av grönlutsslam och aska för täckning av deponier.

Två provytor har byggts upp i samarbete med RagnSells och SCA där mängderna av infiltrerat vatten kontrolleras och mäts två gånger per år. I början av juni fanns projektansvarige Lale Andreas, biträdande professor vid Luleå tekniska universitet, på plats för provtagning tillsammans med en doktorand.
– Vi tog de prover som krävs och de skickades sedan in för analys. Resultaten kommer att samlas i en utvärdering som redovisas vid projekttidens slut, berättar hon.
Syftet med projektet är att utvärdera sluttäckningens funktion och miljöpåverkan och rekommendationer för möjliga förändringar av en våtmark för ökad reningskapacitet kommer att tas fram.


Fler artiklar

Green North växlar upp och välkomnar Erik Rosenbaum

28 september 2018
Green North har lagt i en extra växel och anställt Erik Rosenbaum för att stärka länken mellan näringslivet och akademin för ökad samverkan och...

Så duktiga är Luleåborna på att återvinna

7 september 2018
Luleåborna har ökat sin plaståtervinning med hela 100 ton från år 2015 till 2017. Det säger Per-Anders Adolfsson från Luleå MiljöResurs, det...

Jurate renar arsenikförorenat grundvatten

15 juni 2018
För Jurate Kumpiene stod miljöfrågorna tidigt i centrum. För att kunna påverka, förbättra och förändra utbildade hon sig till miljöingenjör.- Green...


Samverkansparter

Finansiärer

 • Bodens Energi
 • SCA Obbola
 • Ragn-sells
 • Dåva DAC
 • D-Tox
 • Piteå Såg och Hyvleri
 • Geogen AB
 • Spinchem
 • Piteå Science Park
 • Luleå MiljöResurs AB
 • Envix
 • Robertsfors kommun
 • Nordmaling kommun
 • Bodens kommun
Var med
och
förändra