Hoppa till innehållet
Stor aktivitet i samtliga projekt
15 mars 2018

Stor aktivitet i samtliga projekt

Demonstrationsprojekten i Green North går fortsatt framåt med olika aktiviteter i olika projekt.

I projektet med biokol från slam har en 20L HTC-reaktor köpts in. Leverans och installation planeras efter årsskiftet följt av tester vid MTC på material som visat lovande resultat på lab.

I projektet med avancerad oxidation har en T3-aktivitet genomförts där studenter fått i uppdrag att designa och bygga en kompakt pilot-anläggning. Anläggningen färdigställdes vid leverans av ozonreaktor från Primazone under februari-mars 2018.

I projektet med rötslam har provtagning och analys pågått under nästan ett år vid MTC och resultat förväntas efter sista provtagningen feb 2018.

I projektet med arsenikförorenad jord har ett reaktivt filtersystem installerats i fält vid Piteå Såg och Hyvleris område. Installationen kombineras med övervakning av föroreningsspridning via grundvatten och testerna i fält kompletteras med tester i lab.

I projektet kring dioxinförorenad jord har en student gjort en litteraturstudie samt inledande tester på lab. Fortsatta tester på MTC planeras under början av 2018 där två olika utrustningar kommer jämföras.

I projektet kring slaggrus är arbetet med materialkarakteriseringen klart. Miljötillståndet för tester utomhus tillsamman med BEAB har beviljats och planerade arbeten påbörjas när vädret tillåter under vår/sommar 2018.

I projektet kring deponitäckning har prover från sluttäckningen utförts tillsammans med RagnSells och SCA Obbola.

I projektet för markfilter är första delen kring tester och val av material genomförd. Pilotceller har anlagts vid Domsjöområdet i Örnsköldsvik och är redo att tas i bruk.

I projektet kring fosforåtervinning har relevanta restströmmar vid SCA Packaging Obbola AB karakteriserats, olika bränsleblandningar har testats i laboratorieskala och rekommendationer för en förändrad bränslemix har tagits fram.

En T3-aktivitet med studenter har genomförts i form av fullskaleförsök som löpt under hela hösten 2017.


Fler artiklar

Peter skyddar grundvattnet genom barriärer

12 juni 2018
Peter Haglunds projekt med renande barriärteknik vid Domsjö industriområde i Örnsköldsvik går vidare sedan barriärerna installerats under...

Anders en nestor i miljöteknik

7 juni 2018
Han halkade in på avfallsforskning genom en slump, men efter ett hundratal projekt är Anders Lagerkvist en välkänd profil i miljöteknikkretsar.-...

Jurate renar arsenikförorenat grundvatten

31 maj 2018
För Jurate Kumpiene stod miljöfrågorna tidigt i centrum. För att kunna påverka, förbättra och förändra utbildade hon sig till miljöingenjör.- Green...


Samverkansparter

Finansiärer

 • Bodens Energi
 • SCA Obbola
 • Ragn-sells
 • Dåva DAC
 • D-Tox
 • Piteå Såg och Hyvleri
 • Geogen AB
 • Spinchem
 • Piteå Science Park
 • Luleå MiljöResurs AB
 • Envix
 • Robertsfors kommun
 • Nordmaling kommun
 • Bodens kommun
Var med
och
förändra