Hoppa till innehållet
Jurate renar arsenikförorenat grundvatten
15 juni 2018

Jurate renar arsenikförorenat grundvatten

För Jurate Kumpiene stod miljöfrågorna tidigt i centrum. För att kunna påverka, förbättra och förändra utbildade hon sig till miljöingenjör.
- Green North-projektet tar olika aktörer närmare varandra via kommunikation och samförstånd, säger hon.

Efter studierna i ekogeografi vid universitetet i Vilnius och en master i miljöteknik blev en period som utbytesstudent vid Luleå Tekniska universitet Jurate Kumpienes första steg in i den norrbottniska akademiska världen.
- De sökte doktorander och det var egentligen inget svårt val. Jag trivdes redan under utbytestiden och möjligheterna till en doktorandtjänst lockade naturligtvis. Jag disputerade 2005 och gick sedan den traditionella vägen som forskarassistent och docent innan jag blev professor 2014.

Miljömedvetenheten och intresset vaknade tidigt för Jurate men det gjorde inte grundutbildningen, där fenomen och naturprocesser var centrala, i samma utsträckning. Jurate ville vara med och påverka utvecklingen, förändra den och mänsklighetens syn på miljöteknik. Synnerligen miljömedveten med ett kraftfullt patos, men ingen upprorisk aktivist.
- Nej, säger hon med ett skratt, jag ville göra nytta och det vill jag fortfarande. Vi står inför väldiga utmaningar som kan vara svåra att komma tillrätta med. Samtidigt handlar det om att, exempelvis, få människor att flyga på ett klimatsmartare sätt, det skall vara miljövänligt att flyga, det kan vara genom att ta fram lämpliga bränslealternativ. Å andra sidan, så är förbättrade tekniska förutsättningar för fjärrmöten också av stor vikt. Men då måste vi arbeta fram alternativ som också tillhandahålls. Vår tid räknas också, om vi kan jobba två timmar mer för att försöka lösa problemen istället för att resa i två timmar så är det mycket värdefullt.

Jurate ger ett belysande exempel:
- Svenskar kritiseras ofta för att vi flyger för mycket, bland annat till Thailand. Samtidigt sjukskrivs en del personer för utbrändhet och depression och en del av de antidepressiva läkemedlen som vi sätter i oss, efter att de passerat genom våra kroppar, hamnar i avloppsvatten som ska renas från läkemedelsrester. Inte alla reningsverk är anpassade än för att hantera detta problem och en del av läkemedlen hamnar i miljön. Hur mycket resurser lägger samhället på att behandla sjuka personer och vatten/avloppsvatten? Kan inte de solsemesterresorna på vintern (bland annat till Thailand) bidra till vårt välmående utan att det dåliga samvetet kring miljöpåverkan av flygresor följer med? 

Håll med om att tanken är intressant.

Tid är annars en central punkt i Jurates liv och forskning. Det finns ingen quick-fix i detta utan processerna är ofta långa och komplicerade. Jurate är en länk i systemet, en byggsten där det slutgiltigt handlar om att ge företag, partners och andra resultat att bygga vidare på och därigenom bygga sig en egen väg. Här finns Green North med som en pusselbit.
- Det går sakta framåt men vi gör framsteg. Behoven finns, vi testar oss fram och utvecklas tillsammans. Det är roligt att se och vänta in resultaten. Tyvärr så kan vi inte ge 100-procentiga garantier. Vi bygger på hypoteser och visst finns en misslyckandefaktor. Pengar och, som sagt, tid avgör. Tiden blir, tyvärr, ofta för kort och företagarna har svårt ibland att acceptera ett misslyckande och att ett nytt försök behöver göras. Då går det för mycket tid.

Green North-projektet är treårigt och här är tiden även en springande faktor. En ny spin-off ansökan från en projektgrupp är inlämnad och i Piteå går projektet framgångsrikt framåt. Här handlar det om att rena grundvatten i ett område som förorenats av en såg- och hyvleriverksamhet.
- Vi har jättefina resultat och nu tittar vi, bland annat, på hur vi kan ta bort arsenik som är ett kritiskt ämne i området.
Mer information om projektet hittar man här.

En sista fråga. Vad gör du om fem år?
- Mitt liv ser nog ungefär likadant ut som i dag. Hoppas jag jobbar lite mer med forskning och mindre med administration, att jag byggt nätverk till kommuner, industri och individer som jag kan bygga vidare på. Det handlar om att inte alltid sträva efter förändring utan behålla det som är bra. Och jag har det bra just nu!


Fler artiklar

I Umeå finns framtidens testbädd

5 november 2018
Att skala upp och testa miljöteknik från labb till pilotanläggning – det är tanken med Miljötekniskt center, MTC, i Umeå. Här ska universitetens...

Från aska till byggmaterial – så ska Lale få ordning på slaggruset

22 oktober 2018
När avfallet bränns i värmeverket i Boden bildas bottenaska. Bottenaskan, eller slaggruset som det heter, är ett miljöproblem – men skulle kanske...

Green North växlar upp och välkomnar Erik Rosenbaum

28 september 2018
Green North har lagt i en extra växel och anställt Erik Rosenbaum för att stärka länken mellan näringslivet och akademin för ökad samverkan och...


Samverkansparter

Finansiärer

 • Bodens Energi
 • SCA Obbola
 • Ragn-sells
 • Dåva DAC
 • D-Tox
 • Piteå Såg och Hyvleri
 • Geogen AB
 • Spinchem
 • Piteå Science Park
 • Luleå MiljöResurs AB
 • Envix
 • Robertsfors kommun
 • Nordmaling kommun
 • Bodens kommun
Var med
och
förändra