Hoppa till innehållet
Peter skyddar grundvattnet genom barriärer
12 juni 2018

Peter skyddar grundvattnet genom barriärer

Peter Haglunds projekt med renande barriärteknik vid Domsjö industriområde i Örnsköldsvik går vidare sedan barriärerna installerats under våren.

Projektet som ska pågå till augusti 2020 har tilldelats medel inom Tuffo, Teknikutveckling och forskning inom förorenade områden, och går i korthet ut på att generera ny kunskap om hur barriärteknik kan appliceras som miljö- och kostnadseffektivt efterbehandlingsalternativ i Sverige. Det ska genomföras en rad pilotprojekt med olika filter- och sorptionsbarriärer för studier i för Sverige typiska förhållanden och föroreningssituationer.

I Örnsköldsvik har barriärer installerats i två områden med olika geohydrologi och föroreningsbild under våren 2017 och tre typer av material kommer att utvärderas. De består av bergskross, (för partikelfiltrering), kross+bioflygaska samt kross+aktiverat (granulerat) kol.
Resultatet förväntas ge ett unikt underlag för att i framtiden inkludera barriärlösningar som ett alternativ för effektivt riskreducerande åtgärder för människa och miljö. Platsen erbjuder unika förutsättningar för projektet och angreppssättet kan vara speciellt lämpligt för områden med stora volymer av måttligt förorenade massor eller industriområden där platsens infrastruktur omöjliggör, exempelvis, sanering via grävning.

Miljömålet Giftfri miljö har ambitionen att alla i Sverige förorenade områden i riskklass 1 (ca 1220 platser) och riskklass 2 (ca 13800 platser) ska vara åtgärdade år 2050. Fram till 2025 är det kortsiktiga målet att 300 riskklass 1 samt 2100 i riskklass 2 ska vara åtgärdade så att de inte utgör något hot mot människors hälsa eller miljön.
I Peter Haglunds projekt, som omfattas av Green North, ska ny kunskap och erfarenhet skapas för att utveckla en generellt användbar barriärmetod som ska skydda mot föroreningar via grundvattnet.

Stockholmaren Peter Haglund, 55 år, är professor i miljökemi vid den kemiska institutionen vid Umeå Universitet. Han har, bland annat, tilldelats Umeå kommuns miljöpris och John B. Phillips award.


Fler artiklar

I Umeå finns framtidens testbädd

5 november 2018
Att skala upp och testa miljöteknik från labb till pilotanläggning – det är tanken med Miljötekniskt center, MTC, i Umeå. Här ska universitetens...

Från aska till byggmaterial – så ska Lale få ordning på slaggruset

22 oktober 2018
När avfallet bränns i värmeverket i Boden bildas bottenaska. Bottenaskan, eller slaggruset som det heter, är ett miljöproblem – men skulle kanske...

Green North växlar upp och välkomnar Erik Rosenbaum

28 september 2018
Green North har lagt i en extra växel och anställt Erik Rosenbaum för att stärka länken mellan näringslivet och akademin för ökad samverkan och...


Samverkansparter

Finansiärer

 • Bodens Energi
 • SCA Obbola
 • Ragn-sells
 • Dåva DAC
 • D-Tox
 • Piteå Såg och Hyvleri
 • Geogen AB
 • Spinchem
 • Piteå Science Park
 • Luleå MiljöResurs AB
 • Envix
 • Robertsfors kommun
 • Nordmaling kommun
 • Bodens kommun
Var med
och
förändra