Hoppa till innehållet
26 juni 2018

Lagrat slam blir en resurs

25 000 ton slam produceras årligen vid de svenska masugnarna för malmbaserad råjärnstilverkning. Med ett bättre utnyttjande av slammet så skulle man kunna minska användningen av järmalmspellets med 15 000 ton per år.

SWEREA Mefos driver ett projekt för att kunna separera zink från övriga ämnen i slammet och bygger nu en försöksanläggning för ändamålet. Istället för att deponera slam, vilket man i dagsläget gör på grund av zinkinnehållet så är målet att det slammet ska vara en resurs.

– Eftersom det här slammet innehåller höga halter av värdefulla element som järn och kol skulle ett nyttiggörande i de metallurgiska processerna både minska mängden lagrat material och ge besparingar avseende jungfruligt råmaterial. Därför är det av stort ekonomisk och miljömässigt värde att utveckla en metod som gör detta möjligt, säger projektledare Katarina Lundkvist på Swerea MEFOS.

Mer info kan du läsa här

 


Fler artiklar

Miljöpåverkan från svensk konsumtion - ny rapport publicerad

12 november 2018
Naturvårdsverket har presenterat en rapport  där miljöpåverkan från svensk konsumtion har kartlagts enligt PRINCE modellen "Policy-Relevant...

Racoon Miljöfilter blickar mot Australien

8 november 2018
Racoon Miljöfilter AB är ett familjeföretag beläget i Robertsfors, som arbetar med att rena luften fri från partiklar, bakterier, sporer och...

Projekt inom RE:Source för återvunnet material i konstruktioner

5 november 2018
Ett nytt strategiskt projekt inom RE:Source åsyftar till att främja återvunnet material i konstruktioner. Projektet heter: Ökad resurseffektiv...


Samverkansparter

Finansiärer

 • Bodens Energi
 • SCA Obbola
 • Ragn-sells
 • Dåva DAC
 • D-Tox
 • Piteå Såg och Hyvleri
 • Geogen AB
 • Spinchem
 • Piteå Science Park
 • Luleå MiljöResurs AB
 • Envix
 • Robertsfors kommun
 • Nordmaling kommun
 • Bodens kommun
Var med
och
förändra