Hoppa till innehållet
Hållbar hantering av arsenikförorenade material

Hållbar hantering av arsenikförorenade material

Arsenik i miljön är en betydande hälsorisk som drabbar människor världen över. I Sverige, på grund av intensiva industriella aktiviteter, såsom glastillverkning och träimpregnering, är arseniken en vanligt förekommande förorening. Arsenik är synnerligen giftigt och detta tillsammans med dess cancerframkallande egenskaper gör arsenik till en av de högst prioriterade föroreningarna i världen.


Syftet med delprojektet är att i samarbete mellan forskare från Luleå Tekniska Universitet, problemägare (Piteå Såg & Hyvleri) och entreprenörer (Geogen Produktion), ta fram lämpliga lösningar på ett problem med markförorening vid ett område med pågående intensiv industriaktivitet. Uppgrävning av förorenade massor medför stora verksamhetsstörningar och risker för befintliga byggnader. Därför behövs alternativa lösningar för att minimera negativ påverkan på miljön och, eventuellt, även människors hälsa. 


För att kunna välja och vidareutveckla lämpliga behandlingstekniker behövs en god förståelse för den befintliga föroreningssituationen och spridningen av kritiska ämnen till grundvatten. Däremot begränsar pågående verksamhet undersökning av området. Därför kommer geotekniska undersökningar med hjälp av traditionella metoder (borrning, installation av grundvattenrör och jordprovtagning) att kompletteras med utvalda geofysiska metoder, exempelvis scanning av jordprofiler med georadar.

 

En konstruktion av en reaktiv barriär kommer att utvecklas vilken kan användas som ett passivt reningssystem för grundvatten med minimal energiförbrukning. Fyllningen av filter kommer att tas fram inom ramarna för andra forskningsprojekt och testas/demonstreras i fält i delprojektet. 

 

Parallellt med utvecklingen av saneringstekniken kommer grundvattenprover att tas en gång per månad under hela den treåriga projekttiden. Analyser för huvud- och spårämnen, pH och elektrisk konduktivitet kommer att utföras löpande. Detta för att kunna dimensionera filtersystemet och bedöma effektiviteten av saneringsmetoden.

 

Kontakt

 

Jurate Kumpiene
Professor Luleå tekniska universitet
Samordnare aktivitet A3, T3-modellen, Delprojektledare A4:1:1 - Hållbar hantering av
arsenikförorenade material.
E-post. jurate.kumpiene@ltu.se
Tel. 0920 - 49 30 20

 

 

 

Projektstatus

Avrapportering: Hållbar hantering av arsenikförorenade material

11 maj 2020
GREEN NORTH Delprojekt: A4.1.1. Hållbar hantering av arsenikförorenade materialDelprojektledare: Jurate Kumpiene, Avfallsteknik, Luleå tekniska...

Uppdatering: Hållbar hantering av arsenikförorenade material

23 maj 2019
Hur har det gått för delprojekten i Green North? Framöver kommer vi att publicera svar från delprojektledarna om var deras projekt befinner sig...

Tekniken som ska stoppa arsenikförorening i naturen

30 jan 2019
Green North består inte enbart av akademi och professorer– utan också problemägare och entreprenörer. Företaget Geogen produktion är...

Jurate renar arsenikförorenat grundvatten

15 jun 2018
För Jurate Kumpiene stod miljöfrågorna tidigt i centrum. För att kunna påverka, förbättra och förändra utbildade hon sig till miljöingenjör.- Green...

Samverkansparter

Finansiärer

 • Bodens Energi
 • SCA Obbola
 • Ragn-sells
 • Dåva DAC
 • D-Tox
 • Piteå Såg och Hyvleri
 • Geogen AB
 • Spinchem
 • Piteå Science Park
 • Luleå MiljöResurs AB
 • Envix
 • Robertsfors kommun
 • Nordmaling kommun
 • Bodens kommun
By Formsmedjan. Powered by Yago
Var med
och
förändra