Hoppa till innehållet

Integritetspolicy Green North

Denna policy uppdaterades senast 2018-05-28.

Green North vill generera smart tillväxt och samverkan genom att samla regionala tillgångar vid en gemensam miljöteknisk innovations- och resursplattform som skapar kunskapsbryggor mellan företag, akademi och samhälle. Umeå Universitet är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter på denna webbplats och hanterar dem enligt gällande dataskyddslagstiftning.

Så behandlar vi personuppgifter

Vilka personuppgifter som vi samlar

När du är i kontakt med Green North så kan det vara så att du lämnar ut personuppgifter till oss.

Vi tar emot personuppgifter i exempelvis dessa fall nedan:

 • När du lämnar personuppgifter såsom namn, e-postadress, telefonnummer, adress för anmälan och bokning av arrangemang, såsom konferenser, möten, mässor och technical visits.
 • När du lämnar personuppgifter via post, telefon eller via kontaktformulär på webbplats
 • När du lämnar information om dig själv eller din verksamhet för publicering på greennorth.se eller i tryckt form
 • När du besöker vår webbsida där vi nyttjar cookies. Mer info om cookies här http://www.greennorth.se/sv/cookies


Vad använder vi dina personuppgifter till?

De uppgifter du lämnar kopplat till projektet Green North används i huvudsak för att kunna besvara frågor och förfrågningar från dig, för att hantera deltagarnärvaro kopplat till olika typer av arrangemang, eller agera underlag för utskick av enkäter eller riktad information.
Uppgifter används också till att möjliggöra administration av bokningar, enkäter till förbättrad service.

Uppgifter kan också användas för att förbättra vår webbsida och möjliggöra en mer användarvänlig upplevelse. Samt att möjliggöra riktad information och/eller erbjudanden.

Lämnar vi ut din information till utomstående parter?

Personlig information som insamlats inom projektet Green North överlämnas, byts eller säljs inte till utomstående parter som om det inte är nödvändigt och efterfrågat för den specifika åtgärden som du begär.

De uppgifter du lämnar kan komma att överlämnas till en organisation, myndighet eller företag inom projektet eller till en samarbetspartner av projektet. Ett exempel på detta är leverantör av IT-tjänster som säkerställer drift och underhåll av projektets lösningar och leverantör av media/marknadsföring som producerar och distribuerar information.

Betrodda tredje parter som hjälper till att driva eller stötta projektet och har tillgång till vissa personuppgifter har också undertecknat personuppgiftsbiträdesavtal med oss om hur era personuppgifter skall hanteras och skyddas.

Om vi anser det nödvändigt att vi lämnar ut dina personuppgifter för att följa lagen så kan vi lämna ut personlig information till myndigheter, såsom Polisen eller Skatteverket.

Personuppgifter som inte identifieras personligen kan tillhandahållas till andra parter för marknadsföring, reklam eller annan användning av våra egna eller associerade aktiviteter.

Hur vi skyddar din information

För att upprätthålla säkerheten genomförs en rad säkerhetsåtgärder när du lämnar personlig information via webbplatsen. Särskilda rutiner finns på plats för hantering av detta.

De uppgifter du lämnar till oss sparas under den tid som anses lämpligt för den specifika åtgärden och utifrån gällande lagar och regler såsom bokföringslagen.

Utgångspunkten i allt arbete rörande personuppgifter är borttagande av personlig information så snart informationen inte är nödvändig för att utföra det efterfrågade uppdraget eller tjänsten.

Personuppgifter som vi behandlar i syfte att fullgöra avtal behandlas under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera förhållandet och fullgöra våra åtaganden och rättsliga åtaganden.

Du har alltid rätt att begära ändring, begära registerutdrag eller begära radering av dina uppgifter. Kontakta oss via admin@greennorth.se för att göra en begäran.


Samverkansparter

Finansiärer

 • Bodens Energi
 • SCA Obbola
 • Ragn-sells
 • Dåva DAC
 • D-Tox
 • Piteå Såg och Hyvleri
 • Geogen AB
 • Spinchem
 • Piteå Science Park
 • Luleå MiljöResurs AB
 • Envix
 • Robertsfors kommun
 • Nordmaling kommun
 • Bodens kommun
By Formsmedjan. Powered by Yago
Var med
och
förändra