Hoppa till innehållet
Adsorbenter för behandling av förorenat vatten

Adsorbenter från biobaserat avfall för behandling av förorenat vatten

Genom att använda lågvärdiga restfraktioner som i dag inte har en optimerad avsättning, exempelvis slam från kommunala vattenreningsverk eller från pappers- och massaindustrin, för tillverkning av biokol skapas en relevant och värdeskapande marknad.

Biokolet har i sig en rad olika användningsområden. Exempelvis som adsorbent för rening av förorenat processvatten och lakvatten från deponier. Därför blir användandet av de restfraktioner som finns tillgängliga lokalt eller regionalt för produktion av biokol både ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigt. Efter användning kan dessutom adsorbenten energiåtervinnas.

HTC (HydroThermal Carbonization) är en kostnadseffektiv och tillgänglig teknik för karbonisering av lågvärdiga biomaterial, i synnerhet blöta och svårtorkade material. Biokolet som produceras har i laboratorieskala visat lovande egenskaper för vattenrening. I samarbete med universitetet i Alicante, Spanien, har tester utförts på omvandling av avfall till biokol. Nu behövs det göras pilottester av det producerade biokolet för rening av förorenat vatten i svenska förhållanden.

Inom projektet kommer en HTC-anläggning att köpas in och installeras vid Miljötekniskt Center och testproduktion av biokol att inledas. Baserat på biokol genererad via HTC-processen kommer tester för behandling av förorenat processvatten samt lakvatten från deponier att utföras i befintlig vattenreningsanläggning.

Förväntat utfall:

 • Demonstration i pilotskala av innovativ och kostnadseffektiv behandling av förorenat processvatten eller lakvatten från deponier.
 • Underlag för kommersialisering/kommersiell produktion av utvecklad produkt – biokol för vattenrening.

Deltagande företag:

SpinChem

Kontakt

Stina Jansson
Universitetslektor vid Umeå universitet, delprojektledare A4:3:1 Adsorbenter från biobaserat avfall för behandling av förorenat vatten, T3-modellen.
E-post. stina.jansson@umu.se
Tel. 090-786 76 22

 

Projektstatus

Uppdatering: Adsorbenter från biobaserat avfall för behandling av förorenat vatten

24 jun 2019
Hur har det gått för delprojekten i Green North? Framöver kommer vi att publicera svar från delprojektledarna om var deras projekt befinner sig...

Stina forskar hela vägen till Mars

9 feb 2018
Det tar ett år att resa till Mars – och det samlas stora mängder av avfall under tiden. Umeåforskaren Stina Jansson hjälper NASA att lösa...

Samverkansparter

Finansiärer

 • Bodens Energi
 • SCA Obbola
 • Ragn-sells
 • Dåva DAC
 • D-Tox
 • Piteå Såg och Hyvleri
 • Geogen AB
 • Spinchem
 • Piteå Science Park
 • Luleå MiljöResurs AB
 • Envix
 • Robertsfors kommun
 • Nordmaling kommun
 • Bodens kommun
By Formsmedjan. Powered by Yago
Var med
och
förändra