Hoppa till innehållet
Passiv rening av förorenat vatten genom markfiltrering

Passiv rening av förorenat vatten genom aktiva markfilter

 

Projektet syftar till att utveckla aktiva markfiler för rening av förorenat grundvatten för att på sikt uppnå miljömålet ”Giftfri miljö”. Ett av delmålen är att branschen måste lämna schaktsanering som första val och utveckla ny alternativ teknik. Projektet ska skapa ny kunskap till stöd för utveckling av generellt applicerbar barriärmetodik som kan användas för att skydda recipienter från föroreningstransport via grundvatten.

Centralt för projektet är test och karaktärisering av olika barriärmaterial för passiv rening av förorenat vatten. Fokus kommer ligga på organiska vattenföroreningar och granulerat aktivt kol (GAC) kommer användas som referensmaterial. GAC har stor yta och stark affinitet för organiska föroreningar och är ett av de mest använda materialen i barriärlösningar. Prestanda hos ett antal alternativt lokalt producerade material som torrefierat trä (från delprojekt A4.1), flygaska från biobränsle och torv kommer att jämföras med prestandan hos GAC.

Adsorbent packas i kolonner och reningseffektiviteten utvärderas med hjälp av lakvatten från Dova deponi. Om så krävs tillsätts (spikas) föroreningar av generellt intresse, men med låga halter i lakvatten. Vattnet testas som det är men också efter tillsats av olika mängd löst organiskt material (DOC) eftersom detta kan konkurrera med föroreningarna för bindningsytor på absorbenter, vilket leder till sämre rening.

Pilot- och demonstrationsprojekt är centrala för att uppnå acceptans för ny teknik. Om dessa inte kommer till stånd är sannolikheten liten att nya teknikspår växer fram. Det är mycket ovanligt att reguljära efterbehandlingsprojekt kan ta rollen och utveckla ny teknik. Därför avses, om så är möjligt, att undersöka de mest lovande materialen i större skala (0.5 till 1 m3).

Kontakt

Peter Haglund

Professor vid Umeå universitet
Delprojektledare A4:1:2 Passiv rening av förorenat vatten genom aktiva markfilter
E-post. peter.haglund@umu.se
Tel. 090 - 786 66 67

Projektstatus

Peter skyddar grundvattnet genom barriärer

12 jun 2018
Peter Haglunds projekt med renande barriärteknik vid Domsjö industriområde i Örnsköldsvik går vidare sedan barriärerna installerats under...

Samverkansparter

Finansiärer

 • Bodens Energi
 • SCA Obbola
 • Ragn-sells
 • Dåva DAC
 • D-Tox
 • Piteå Såg och Hyvleri
 • Geogen AB
 • Spinchem
 • Piteå Science Park
 • Luleå MiljöResurs AB
 • Envix
 • Robertsfors kommun
 • Nordmaling kommun
 • Bodens kommun
By Formsmedjan. Powered by Yago
Var med
och
förändra