Hoppa till innehållet
Aktiv rening av förorenat vatten genom avancerad oxidation

Målsättningen med projektet är i pilotskala demonstrera och optimera nya metoder för rening av avlopps- och processvatten från olika typer av organiska föroreningar. En stor del av de kemikalier som används i dagens samhälle hamnar i avloppsvattnet och många av dessa avskiljs eller bryts inte ner i reningsverken.
Reningstekniker baserat på avancerad oxidation kan vara kostnadseffektiva lösningar. Demonstration i pilotskala och optimering för olika typer av förorenande vatten skapar förutsättning för implementering i praktisk användning.

Konventionella avloppsreningsverk är konstruerade för att bryta ner organiskt material, avskilja kväve och fosfor samt att ge hygieniserat utgående vatten och slam, men däremot inte att specifik bryta ner eller avskilja andra oönskade substanser i vattnet. Behov att rena vatten för ämnen (exempelvis) läkemedelsrester och biocider) som tidigare inte uppmärksammats har satt nya krav på rening.

Globalt medför vattenbrist också nya krav på direkt återcirkulering av avlopps- och processvatten med allt högre krav på reningseffektivitet.   

Projektet etablerar i samarbete med Envix Nord AB en pilotanläggning vid Miljötekniskt center (MTC) för demonstration och optimering av tekniker baserat på olika avancerade oxidationsprocesser (AOP) för vattenrening. Nedbrytning av olika oönskade ämnen sker genom produktion av radikaler med mycket hög nedbrytningseffektivitet.

Genom att utnyttja tidigare erfarenheter och processförståelse förväntas nya AOP-tekniker kunna demonsteras och anpassas till olika typer av praktisk användning som kan leda till nya produkter och tjänster inom vattenreningsområdet.

Kontakt

Mats Tysklind
Professor vid Umeå universitet, projektledare för Green North, delprojektledare: A4:1:5 - Aktiv rening av förorenat vatten genom avancerad oxidation.

mats.tysklind@umu.se
090-786 66 68, 070-586 69 99

Projektstatus

Det finns inga relaterade artiklar.

Samverkansparter

Finansiärer

 • Bodens Energi
 • SCA Obbola
 • Ragn-sells
 • Dåva DAC
 • D-Tox
 • Piteå Såg och Hyvleri
 • Geogen AB
 • Spinchem
 • Piteå Science Park
 • Luleå MiljöResurs AB
 • Envix
 • Robertsfors kommun
 • Nordmaling kommun
 • Bodens kommun
By Formsmedjan. Powered by Yago
Var med
och
förändra