Hoppa till innehållet

Förväntat resultat

Nytt arbetssätt som skapar kunskapsbryggor

Vid projektets slut ska GREEN NORTHs ha etablerat ett nytt arbetssätt i regionen som skapat kunskapsbryggor mellan företag, akademi och samhälle, tillsammans med en innovativ miljöteknisk resursplattform för demonstration av ny miljöteknik.

T3-modellen för effektivare innovationsarbete

Den i GREEN NORTH utarbetade T3-modellen för att frigöra resurser från universiteten på ett sätt som passar företagens behov ska vara väl förankrad inom medverkande universitet och företag. Tillsammans ska dessa nya verktyg och samverkansformer bidragit till ett effektivare innovationsarbete inom miljöteknikområdet i Norra Norrland.

Göra regionen känd som pionjär för hållbar utveckling

Vid projektets avslut ska regionen vara känd som pionjär inom hållbar utveckling och framåttänkande genom utveckling av nya miljötekniska lösningar.

Sammantaget ska detta ha lett till ökad synlighet, bättre nyttjande av regionens kompetenser, och en ökad konkurrenskraft och attraktivitet för branschen och regionen.

 

Förväntade effekter på lång sikt

 • Ett nytt arbetssätt som lever kvar långt efter projekttidens slut.
 • Har etablerats genom bl a kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte.
 • Former har utvecklats för att kontinuerligt kommunicera och interagera med varandra och med omvärlden.
 • Synligheten i sig har lett till ett ökat intresse från marknaden och nya samarbeten som nyttjat resurserna i plattformen.
 • Green North har utvecklas till ett känt varumärke i regionen, nationen och internationellt. Det förknippas med framsynta miljötekniska produkter och tjänster, transparenta och effektiva processer som stöder samverkan i affärsutveckling och innovation.
 • För det regionala näringslivet har Green North bidragit till en ökad konkurrenskraft genom en bättre forskningsanknytning, effektivare utvecklingsprocesser och bredare nätverk.
 • Green North har även gett regionen en högre självförsörjningsgrad inom kompetensområdet.

Samverkansparter

Finansiärer

 • Bodens Energi
 • SCA Obbola
 • Ragn-sells
 • Dåva DAC
 • D-Tox
 • Piteå Såg och Hyvleri
 • Geogen AB
 • Spinchem
 • Piteå Science Park
 • Luleå MiljöResurs AB
 • Envix
 • Robertsfors kommun
 • Nordmaling kommun
 • Bodens kommun
By Formsmedjan. Powered by Yago
Var med
och
förändra