Hoppa till innehållet
Nya metoder för behandling av dioxinförorenad mark

Nya metoder för behandling av dioxinförorenad mark 

Nästan 500 platser i Sverige är förorenade av dioxiner från tidigare sågverksverksamhet, vilket gör dessa till en av de största reservoarerna av dioxiner i den svenska miljön. Så mycket som 5 till 20 kilo dioxin uppskattas totalt att finnas på dessa platser. De finns även platser där termiska processer och kloralakli-industrin har förorenat marken. Kostnaderna för nuvarande saneringsåtgärder är extremt höga vilket är en begränsande faktor för snabba åtgärder inom befintliga budgetramar. Det är därför mycket angeläget att utveckla nya strategier och anpassa teknologier som möjliggöra sanering av fler områden vilket kan medföra minskning av den totala belastningen av dioxin i miljön.

Hypotesen för projektet är att en vetenskapligt baserad processförståelse om behandlingsbarhet för olika typiska jordtyper och andra lokala förhållanden kan öka möjligheten för alternativa tekniker och saneringsstrategier vid svenska dioxinförorenade markområden. Behovet av detta är särskilt stort för områden med föroreningsnivåer på 200 till 2000 ng TEQ/kg jord, då volymerna inom detta intervall är stora och vilket ger de högsta potentiella kostnaderna. Utgående från verkliga prioriterade platser vill projektet utföra laboratorie- och pilotförsök för identifiering av behandlingsmöjligheten hos olika jordtyper.

Behandlingstekniken som undersökningen avser är mekanokemisk behandling. I ett första skede kommer olika jordar att behandlas i labbskala (kulkvarn) och sedan skalas försöken upp till pilotskala och behandlar de jordar som visat på behandlingsbarhet i labbskala.
Ett samarbete med Environmental Decontamination Ltd (EDL) på Nya Zealand kommer att upprättas och målet är att de kommer att placera en mekanokemisk behandlingsutrustning på Miljötekniskt Center (MTC) där försök i pilotskala kommer att kunna genomföras.

I samarbete med Dåva DAC, och eventuellt de kommuner som ingår i Green North, kommer ett antal jordar, som representerar platser som har jordar med olika kemiska och fysikaliska egenskaper och med föroreningsgraden av dioxiner mellan 200 och 2000 ng TEQ/kg jord, att väljas ut. Dessa behandlas först i labbskala och sedan i pilotskala, beroende på utfall i labbskala, och analyseras för dioxiner och relaterade föreningar.

Målet för förstudien är ökad kännedom om:

 • Hur dioxiner och andra relaterade långlivade organiska föreningar bryts ner och/eller förstörs vid mekanokemisk behandling.
 • Hur jordar med olika kemiska och fysikaliska egenskaper (exempelvis med avseende på olika partikelstorlekar och organiskt innehåll) beter sig vid mekanokemisk behandling.
 • Hur jordens karaktär påverkas och nedbrytningen av dioxiner ser ut.

 

Kontakt

Lisa Lundin
Forskningsingenjör vid Umeå universitet
Delprojektledare A4:1:4 Nya metoder för behandling av dioxinförorenad mark.
E-post. lisa.lundin@umu.se
Tel. 090 - 786 88 53

 

Projektstatus

Kulkvarn löser dioxinrening av jord

28 dec 2017
Målet är att sänka dioxinhalten i jord. En kulkvarn ser ut att bli den lösning som problemet kräver. Nu går försöken från laboratoriemiljö till...

Samverkansparter

Finansiärer

 • Bodens Energi
 • SCA Obbola
 • Ragn-sells
 • Dåva DAC
 • D-Tox
 • Piteå Såg och Hyvleri
 • Geogen AB
 • Spinchem
 • Piteå Science Park
 • Luleå MiljöResurs AB
 • Envix
 • Robertsfors kommun
 • Nordmaling kommun
 • Bodens kommun
By Formsmedjan. Powered by Yago
Var med
och
förändra