Hoppa till innehållet
Användning av grönlutsslam och aska i barriärkonstruktion

Användning av grönlutsslam och aska i barriärkonstruktion

Användningen av restprodukter i olika konstruktionssammanhang har tidigare testats men dock bara i enstaka fall i full skala och under verkliga förhållanden. Dessutom är utvärderingen i många fall inte tillräckligt på grund av att påverkande miljöfaktorer inte har undersökts eller att enbart korta tidsperioder har täckts.

Två provytor med olika design på ca 1000 m2 vardera har byggts i samarbete med RagnSells och SCA på pappersbrukets deponi i Obbola åren 2007 och 2012. Mängd och sammansättning av infiltrerande vatten har sedan dess följts upp en till två gånger per år. Faktorer som påverkar konstruktionen, såsom klimatdata, sättningar och sammansättning av atmosfären i sluttäckningen, har också kontrollerats. I det planerade projektet kommer utöver en fortsatt uppföljning även specifika provningar att genomföras. Dessa är riktade mot vattenbalans, deponi­gas­emission och hur efterliggande våtmark fungerar som eventuellt reningssteg. Med hjälp av dessa data kommer materialens lämplighet som täckmaterial att kunna utvärderas på ett mer omfattande sätt än tidigare.

Företaget kommer att fortsätta med att sluttäcka deponin med ca 5-10 000 m2 per år och anlägger tre provtagningsbrunnar per yta för kontroll och uppföljning.

Genom studiens omfattande förarbete ses en god möjlighet till en omfattande och övergripande analys även av långsiktiga effekter av restproduktsbaserade konstruktioner. Om fler rest­pro­dukter kan användas på ett kvalitativt, säkert och miljöriktigt sätt kan råvaruanvändningen minska. Detta innebär även att energi­för­brukning för brytning, hantering och transport sjunker vilket bidrar till att uppnå flera av de nationella miljömålen.

Det övergripande syftet med projektet är utvärderingen av sluttäckningens funktion och miljöpåverkan. Detta mot bakgrund av inflytelsefaktorerna samt en uppskattning av framtida förändringar. Rekommendationer för möjliga förändringar av en våtmark, så att en ökad buffert- och reningskapacitet nås, kommer att tas fram.

Kontakt

Lale Andreas
Biträdande professor vid Luleå tekniska universitet
Delprojektledare A4:3:2 Förbättrad behandling för slaggrus, A4:3:3 Deponitäckning med grönlutsslam och aska
E-post. lale.andreas@ltu.se
Tel. 0920-49 22 62

 

Lale Andreas - Green North from Formsmedjan on Vimeo.

Projektstatus

Prover tagna vid deponianläggningen i Obbola

27 jun 2017
I början av juni togs det prover vid provytorna vid SCA:s pappersbruk i Obbola. Detta är en del i projektet för framtida eventuell användning av...

Samverkansparter

Finansiärer

 • Bodens Energi
 • SCA Obbola
 • Ragn-sells
 • Dåva DAC
 • D-Tox
 • Piteå Såg och Hyvleri
 • Geogen AB
 • Spinchem
 • Piteå Science Park
 • Luleå MiljöResurs AB
 • Envix
 • Robertsfors kommun
 • Nordmaling kommun
 • Bodens kommun
Var med
och
förändra